Nieuws - 29/01/2024

Handreiking TOV aangeboden aan Regio Fruitdelta Rivierenland

“Heel goed dat de sector ons confronteert met een verwachting, ontwikkelingen en de huidige problemen”, aldus Jan Kottelenberg. De burgemeester van Neder-Betuwe en…

Lees verder
Nieuws - 29/01/2024

Handreiking TOV voor nieuw perspectief op ruimtegebruik

De nieuwe Handreiking Teeltondersteunende Voorzieningen (TOV), als actualisatie van de Handreiking van tien jaar geleden, is gelanceerd. Maar hoe krijg je het samen…

Lees verder
Nieuws - 29/01/2024

Zonnepanelen boven gewas: nog niet ideaal

Op hetzelfde perceel tuinbouw en opwekken van energie klinkt mooi. Maar is het al zinvol? Wetenschapper dr. Wilma Eerenstein, partner in het project…

Lees verder
Fruitpact

Footprint Fruitteelt

De vraag van consumenten en retailers naar duurzaam geproduceerde tuinbouwproducten neemt toe. Transparant zijn over teelt en productiewijze hoort hierbij. Een breed erkende techniek om de milieu-impact van producten te berekenen, te benchmarken en te monitoren is een levenscyclus of milieu-footprint analyse. In Nederland zijn de afgelopen jaren rekenregels voor een aantal gewassen ontwikkeld, waaronder die van appel. Er is echter nog geen sprake van een bruikbaar tool:

Meer over dit project
Fruitpact

De Fruitigste Sector: Het eerlijke verhaal goed verteld

Gelderland (en meer specifiek de Betuwe) heeft van oudsher een fruitprofiel. Een goed en duurzaam imago van de sector is van belang voor de toegevoegde waarde van producten en het draagvlak voor ontwikkelingen in de sector. Echter, het imago van de sector staat continu onder druk. Fruittelers willen transparant en met trots een eerlijk verhaal vertellen over de sector.

Meer over dit project

Zeven strategische thema’s

Samenwerking, ondernemerschap, efficiency, consumentenbinding en creatie van meerwaarde voor het fruitcluster zijn in de optiek van het Fruitpact de sleutelfactoren voor een gezonde toekomst. Maar hoe komen de betrokken partijen tot elkaar en tot concrete, resultaatgerichte plannen? Het Fruitpact heeft daartoe zeven strategische thema’s benoemd en voor elk thema een doelstelling geformuleerd.

» ga naar de thema’s