Fruitteler en NFO- kringvoorzitter Midden-Nederland Marc André de la Porte
Nieuws - 02/04/2022

Terugblik zeven jaar voorzitterschap Fruitpact

Fruitteler en NFO- kringvoorzitter Midden-Nederland Marc André de la Porte is na zeven jaar inzet per 1 januari 2022 gestopt als voorzitter van…

Lees verder
André Rotteveel, beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening en Energie bij LTO-Noord
Nieuws - 02/04/2022

LTO wil bijdragen aan energie-transitie

André Rotteveel, beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening en Energie bij LTO-Noord nam half februari deel aan een webinar over energiecongestie van het Gelders Energie Akkoord…

Lees verder
Jan Kottelenberg, regio Rivierenland
Nieuws - 02/04/2022

Jan Kottelenberg, regio Rivierenland: ‘Geef de agribusiness lucht’

‘Agribusiness is een belangrijke sector in de Rivierenlandse economie. Met het nieuwe Regionaal Economisch Ambitiedocument (REA) 2022-2025 van de regio Rivierenland kunnen we,…

Lees verder
Fruitpact

Footprint Fruitteelt

De vraag van consumenten en retailers naar duurzaam geproduceerde tuinbouwproducten neemt toe. Transparant zijn over teelt en productiewijze hoort hierbij. Een breed erkende techniek om de milieu-impact van producten te berekenen, te benchmarken en te monitoren is een levenscyclus of milieu-footprint analyse. In Nederland zijn de afgelopen jaren rekenregels voor een aantal gewassen ontwikkeld, waaronder die van appel. Er is echter nog geen sprake van een bruikbaar tool:

Meer over dit project
Fruitpact

De Fruitigste Sector: Het eerlijke verhaal goed verteld

Gelderland (en meer specifiek de Betuwe) heeft van oudsher een fruitprofiel. Een goed en duurzaam imago van de sector is van belang voor de toegevoegde waarde van producten en het draagvlak voor ontwikkelingen in de sector. Echter, het imago van de sector staat continu onder druk. Fruittelers willen transparant en met trots een eerlijk verhaal vertellen over de sector.

Meer over dit project

Zeven strategische thema’s

Samenwerking, ondernemerschap, efficiency, consumentenbinding en creatie van meerwaarde voor het fruitcluster zijn in de optiek van het Fruitpact de sleutelfactoren voor een gezonde toekomst. Maar hoe komen de betrokken partijen tot elkaar en tot concrete, resultaatgerichte plannen? Het Fruitpact heeft daartoe zeven strategische thema’s benoemd en voor elk thema een doelstelling geformuleerd.

» ga naar de thema’s