Gerrit Averesch
Nieuws - 08/08/2022

Aangepast plan voor waterreserveringsgebieden rivierengebied

Van de drie moties die Gerrit Averesch, Gelders SGP-Statenlid, indiende met betrekking tot de elf waterreserveringsgebieden in Gelderland zijn er twee aangenomen. Averesch:…

Lees verder
Van Haarlem - Den Haan
Nieuws - 08/08/2022

Integrale aanpak drinkwater

Fruittelers en NFO-bestuurders Erik van Haarlem en Bert den Haan trokken gezamenlijk op toen Van Haarlem opmerkte dat drie grote delen van het…

Lees verder
Goos Cardol
Nieuws - 08/08/2022

Stimulerende samenwerking fruit- en laanboomteeltsector

Goos Cardol, voorzitter van het Tree Centre Opheusden (TCO) is zeer te spreken over de samenwerking tussen de fruit- en laanboomteeltsector wat betreft…

Lees verder
Fruitpact

Footprint Fruitteelt

De vraag van consumenten en retailers naar duurzaam geproduceerde tuinbouwproducten neemt toe. Transparant zijn over teelt en productiewijze hoort hierbij. Een breed erkende techniek om de milieu-impact van producten te berekenen, te benchmarken en te monitoren is een levenscyclus of milieu-footprint analyse. In Nederland zijn de afgelopen jaren rekenregels voor een aantal gewassen ontwikkeld, waaronder die van appel. Er is echter nog geen sprake van een bruikbaar tool:

Meer over dit project
Fruitpact

De Fruitigste Sector: Het eerlijke verhaal goed verteld

Gelderland (en meer specifiek de Betuwe) heeft van oudsher een fruitprofiel. Een goed en duurzaam imago van de sector is van belang voor de toegevoegde waarde van producten en het draagvlak voor ontwikkelingen in de sector. Echter, het imago van de sector staat continu onder druk. Fruittelers willen transparant en met trots een eerlijk verhaal vertellen over de sector.

Meer over dit project

Zeven strategische thema’s

Samenwerking, ondernemerschap, efficiency, consumentenbinding en creatie van meerwaarde voor het fruitcluster zijn in de optiek van het Fruitpact de sleutelfactoren voor een gezonde toekomst. Maar hoe komen de betrokken partijen tot elkaar en tot concrete, resultaatgerichte plannen? Het Fruitpact heeft daartoe zeven strategische thema’s benoemd en voor elk thema een doelstelling geformuleerd.

» ga naar de thema’s