Marcel Leeuwis
Nieuws - 11/07/2023

Nog geen plek voor ‘groen’ hardfruit

Het roer moet om, vindt hardfruitteler Marcel Leewis uit Tuil. “Je komt met milieubewust fruit telen eigenlijk de keten niet in. Terwijl je…

Lees verder
Albert Thijssen
Nieuws - 11/07/2023

Regiomanager Fruitdelta: je hebt hier goud in handen

Albert Thijssen van Provincie Gelderland is regiomanager Fruitdelta Rivierenland. “Rivierenland heeft een sterk raamwerk aan groepen en organisaties die de grote vraagstukken van…

Lees verder
Jeannet Mulder
Nieuws - 11/07/2023

Praktisch richting geven bij innovatie op fruitbedrijven

Innovatie op fruitbedrijven, in de breedste zin van het woord. Dat is de opdracht die Jeannet Mulder als Gelders innovatiemakelaar heeft. “Maar wel…

Lees verder
Fruitpact

Footprint Fruitteelt

De vraag van consumenten en retailers naar duurzaam geproduceerde tuinbouwproducten neemt toe. Transparant zijn over teelt en productiewijze hoort hierbij. Een breed erkende techniek om de milieu-impact van producten te berekenen, te benchmarken en te monitoren is een levenscyclus of milieu-footprint analyse. In Nederland zijn de afgelopen jaren rekenregels voor een aantal gewassen ontwikkeld, waaronder die van appel. Er is echter nog geen sprake van een bruikbaar tool:

Meer over dit project
Fruitpact

De Fruitigste Sector: Het eerlijke verhaal goed verteld

Gelderland (en meer specifiek de Betuwe) heeft van oudsher een fruitprofiel. Een goed en duurzaam imago van de sector is van belang voor de toegevoegde waarde van producten en het draagvlak voor ontwikkelingen in de sector. Echter, het imago van de sector staat continu onder druk. Fruittelers willen transparant en met trots een eerlijk verhaal vertellen over de sector.

Meer over dit project

Zeven strategische thema’s

Samenwerking, ondernemerschap, efficiency, consumentenbinding en creatie van meerwaarde voor het fruitcluster zijn in de optiek van het Fruitpact de sleutelfactoren voor een gezonde toekomst. Maar hoe komen de betrokken partijen tot elkaar en tot concrete, resultaatgerichte plannen? Het Fruitpact heeft daartoe zeven strategische thema’s benoemd en voor elk thema een doelstelling geformuleerd.

» ga naar de thema’s