Nieuws - 27/05/2024

Fruitpact-ambassadeurs beleven en zien meer

Niels van Arkel uit Zoelen is sinds kort ambassadeur van Fruitpact. “Het geeft je als teler andere contacten, ons wordt immers gevraagd te…

Lees verder
Nieuws - 27/05/2024

Goede relatie fruitteelt en Waterschap Rivierenland

Dat er zoveel reserveringsgebieden voor grondwater in het Rivierengebied werden gelegd, daar was het Waterschap Rivierenland ook niet blij mee, stelt heemraad Esther…

Lees verder
Nieuws - 27/05/2024

Natuurinclusief telen: kennis opdoen en overdragen

Het project Betuws Natuurinclusief Telen van CAF heeft veel praktijkgegevens opgeleverd met medewerking van 17 rivierenlandse fruittelers, vertelt projectleider Ellen Hoogesteger, die samen…

Lees verder
Fruitpact

Footprint Fruitteelt

De vraag van consumenten en retailers naar duurzaam geproduceerde tuinbouwproducten neemt toe. Transparant zijn over teelt en productiewijze hoort hierbij. Een breed erkende techniek om de milieu-impact van producten te berekenen, te benchmarken en te monitoren is een levenscyclus of milieu-footprint analyse. In Nederland zijn de afgelopen jaren rekenregels voor een aantal gewassen ontwikkeld, waaronder die van appel. Er is echter nog geen sprake van een bruikbaar tool:

Meer over dit project
Fruitpact

De Fruitigste Sector: Het eerlijke verhaal goed verteld

Gelderland (en meer specifiek de Betuwe) heeft van oudsher een fruitprofiel. Een goed en duurzaam imago van de sector is van belang voor de toegevoegde waarde van producten en het draagvlak voor ontwikkelingen in de sector. Echter, het imago van de sector staat continu onder druk. Fruittelers willen transparant en met trots een eerlijk verhaal vertellen over de sector.

Meer over dit project

Zeven strategische thema’s

Samenwerking, ondernemerschap, efficiency, consumentenbinding en creatie van meerwaarde voor het fruitcluster zijn in de optiek van het Fruitpact de sleutelfactoren voor een gezonde toekomst. Maar hoe komen de betrokken partijen tot elkaar en tot concrete, resultaatgerichte plannen? Het Fruitpact heeft daartoe zeven strategische thema’s benoemd en voor elk thema een doelstelling geformuleerd.

» ga naar de thema’s