Erik van Haarlem
Nieuws - 02/06/2022

Werken aan een toekomstbestendig watersysteem

Midden mei bezocht Deltacommissaris Peter Glas het rivierengebied. Op het fruitteeltbedrijf van de firma Verstegen in Opijnen gaf fruitteler en bestuurslid NFO midden-Nederland…

Lees verder
Nees van Wolfswinkel portret
Nieuws - 02/06/2022

Regionale afspraken huisvesten arbeidsmigranten

‘Een bijeenkomst die heel interessant was en tijdens de workshops echt de diepte in ging. Met overheden en ondernemers die betrokken zijn bij…

Lees verder
Nieuws - 30/05/2022

Stabiliteit en continuïteit binnen fruitteelt

Na zeven jaar als bestuurslid en enkele maanden als interim-voorzitter van Fruitpact nam Ton van Maanen in mei afscheid van Fruitpact. ‘Ik heb…

Lees verder
Fruitpact

Footprint Fruitteelt

De vraag van consumenten en retailers naar duurzaam geproduceerde tuinbouwproducten neemt toe. Transparant zijn over teelt en productiewijze hoort hierbij. Een breed erkende techniek om de milieu-impact van producten te berekenen, te benchmarken en te monitoren is een levenscyclus of milieu-footprint analyse. In Nederland zijn de afgelopen jaren rekenregels voor een aantal gewassen ontwikkeld, waaronder die van appel. Er is echter nog geen sprake van een bruikbaar tool:

Meer over dit project
Fruitpact

De Fruitigste Sector: Het eerlijke verhaal goed verteld

Gelderland (en meer specifiek de Betuwe) heeft van oudsher een fruitprofiel. Een goed en duurzaam imago van de sector is van belang voor de toegevoegde waarde van producten en het draagvlak voor ontwikkelingen in de sector. Echter, het imago van de sector staat continu onder druk. Fruittelers willen transparant en met trots een eerlijk verhaal vertellen over de sector.

Meer over dit project

Zeven strategische thema’s

Samenwerking, ondernemerschap, efficiency, consumentenbinding en creatie van meerwaarde voor het fruitcluster zijn in de optiek van het Fruitpact de sleutelfactoren voor een gezonde toekomst. Maar hoe komen de betrokken partijen tot elkaar en tot concrete, resultaatgerichte plannen? Het Fruitpact heeft daartoe zeven strategische thema’s benoemd en voor elk thema een doelstelling geformuleerd.

» ga naar de thema’s