Brexit: per 1 januari 2022 verplichte gezondheidscertificaten fruit

Nieuws Datum
22/03/2021
Het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie per 1 januari 2021 houdt voor de fruithandel in dat al het naar het Verenigd Koninkrijk geëxporteerde fruit vanaf 1 januari 2022 vooraf bijtijds in het VK aangemeld moet zijn én voor elke levering een fytosanitair gezondheidscertificaat nodig is. Peter Verbaas, Brexit-coördinator van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA): ‘Wees als exporteur en/of importeur van fruit goed voorbereid op de wijzigingen door de Brexit, want er gaat veel veranderen.’

Verbaas: ‘Het Verenigd Koninkrijk heeft in het zogeheten Border Operating Model vastgelegd hoe de Britten in fases hun nieuwe importwetgeving introduceren. Per 1 januari gold de fytosanitaire certificaatplicht al voor plantaardige hoog-risicoproducten. Daarbij ging het wat betreft fruit alleen om sinaasappels met blaadjes, die niet of nauwelijks via Nederland naar het Verenigd Koninkrijk gaan. Voor de import van alle fruit en (sub)tropisch fruit zoals avocado’s en mango’s, die via het Verenigd Koninkrijk in Nederland geïmporteerd worden, gelden de EU-regels sowieso vanaf 1 januari 2021. Aanvankelijk gold 1 april 2021 als belangrijke datum voor fruit- groente- en bloementelers, maar die is recent gewijzigd in 1 januari 2022. Dan is ook wat de gehele fruithandel betreft een fytosanitaire certificering verplicht voor al het fruit uit Nederland dat naar het Verenigd Koninkrijk geëxporteerd gaat worden en is vooraf vaak ook een kwaliteitscontrole nodig. Daarnaast moet de zending vooraf bij het VK aangemeld zijn. Het gezondheidscertificaat heeft betrekking op alles wat de plantgezondheid kan bedreigen.’

Voor iedere te leveren fruitbestelling moeten fruitexporteurs voortaan een aantal administratieve stappen zetten, zoals exporteurs dat eerder al moesten voor producten die geëxporteerd worden naar landen buiten de Europese Unie. De Brexit-coördinator: ‘Iedere exporteur of importeur van fruit, moet geregistreerd zijn bij de NVWA en zich aanmelden bij de Britse overheid. Met e-CertNL kunnen exporteurs dan exportinspecties en certificaten aanvragen. Toegang tot e-CertNL kan alleen met eHerkenning (een soort DigiD voor bedrijven). Via e-CertNL geef je alle noodzakelijke informatie over de te exporteren zending. Als aan alle door het Verenigd Koninkrijk gestelde eisen voldaan is, kan er eventueel nog een extra inspectie plaatsvinden. Als de zending is goedgekeurd, kan het certificaat worden afgedrukt. Als je fruit naar vier verschillende adressen exporteert, heb je ook vier verschillende fytosanitaire certificaten nodig. Let ook op de regels voor biologisch fruit. Aan de controles door de keuringsdiensten en voor de NVWA-exportdocumenten, zoals het fytosanitaire certificaat, zijn kosten verbonden. Ook betaal je in het Verenigd Koninkrijk belasting over de ingevoerde producten. Bij binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk heeft de fruit-exporteur vanaf 1 januari 2022 ook te maken met ingangscontroles door de Britse autoriteiten. Vanaf 1 maart 2022 wordt het aantal ingangscontroles in het VK verder uitgebreid.’

‘Voor medewerkers van fruitveilingen en fruithandelaren die al langer buiten de Europese Unie exporteerden, valt de verandering mee. Maar voor fruithandelaren die eerder alleen binnen de EU hun fruit verkochten verandert er veel. Zo is het bijvoorbeeld binnen de keten van groot belang dat je met elkaar goed afspreekt wie de certificering regelt, zodat dat ook zeker gebeurd is. De afgelopen twee jaar hebben we onder meer serious games voor de keten gehouden over het nieuwe exportproces waaraan alle betrokkenen in de keten deelnamen. Daarbij konden de deelnemers oefenen wie, waar, op welk moment wat in het proces verricht. Zelfs voor een heel ervaren expediteur is het interessant om meer te weten te komen over de eisen die het Verenigd Koninkrijk aan Europees fruit stelt en hoe dit nieuwe proces verloopt. Als veel exporteurs zich inmiddels goed voorbereid hebben is dat prima. Degenen die zich nog niet goed hadden voorbereid raden we aan dat nu alsnog te doen. Mochten mensen meer informatie of hulp nodig hebben, dan kunnen ze die vinden op onze website, bij hun branche-organisatie of bij een van de keuringsdiensten. Realiseer je dat er per 1 januari 2022 veel gaat veranderen als je fruit exporteert naar Het Verenigd Koninkrijk. In het verleden werd bijvoorbeeld ’s ochtends een lading fruit besteld die dan ’s avonds in Londen kon zijn. Dat gaat dan langer duren. Bereid je goed voor en realiseer je dat je je certificeringen bijtijds aan moet vragen.’

Voor meer informatie kunt u de website van de NVWA raadplegen.

Meer informatie over het uitstel van de certificeringsplicht.

Terug