De langste boomgaard van Europa beleven

Nieuws Datum
21/05/2021
Over de A15 rijden, met ernaast van Tiel tot Dodewaard drieëndertig kilometer lang fruitbomen, laanbomen en bloemen. Als Prorail en Rijkswaterstaat toestemming geven, wordt dit najaar een begin gemaakt met de aanplant van de langste Europese boomgaard door verschillende telers. Perenteler Johan de Ruiter uit Erichem, één van hen: ‘Met de aanplant creëren we een visitekaartje voor de omgeving.’

Het idee om drieëndertig kilometer de restruimte tussen de Betuwelijn en de A15, van Deil tot Dodewaard, te vergroenen is van ontwerpster Caro Agterberg, die daarvoor in 2017 de eerste prijs won bij de prijsvraag ‘Maak Gelderland Mooier’. De Ruiter: ‘Al dat lelijke beton van de muur van de Betuwelijn en de geluidswallen geven geen enkel idee wat er allemaal achter gebeurt. Met fruit- en laanbomen kunnen passanten het gebied beter herkennen en beleven en wordt het aantrekkelijker om eens een keer vaker een afslag te nemen naar ons gebied.’

De fruittelers willen graag struiken (laagstambomen), hoogstambomen en leifruit planten en daaronder dezelfde bloemmengsels zaaien die ze voor de bloemstroken in en bij de boomgaarden gebruiken. ‘Maar we zijn ons ervan bewust dat het plan een combinatie moet zijn van een mooi landschap, veiligheid en praktische uitvoerbaarheid. De bomen moeten minimaal zes meter van de verharde weg komen en er moet voldoende ruimte blijven om sloten en greppels schoon te kunnen houden. Waar voldoende ruimte is kunnen we laagstambomen planten en waar minder plek is leifruit. Op locaties waar automobilisten goed uitzicht moeten hebben onder de bomen door, staan hoogstambomen op de planning. Het is de bedoeling dat bij de afslag Tiel-West perenbomen van ons bedrijf komen die toch weg moesten, omdat ruim een hectare van mijn perceel door de gemeente gebruikt gaat worden voor sociale woningbouw. Bij de afslag Wadenoijen wil kersenteler Aart Blom voor de kersenbomen zorgen. Verderop langs de A15 komen laanbomen, omdat die de omgeving daar juist representeren. Voor de berm bij Dodewaard zijn daarom pruimenbomen gepland. De bedoeling is dat de fruittelers die de bomen planten de bomen zelf blijven onderhouden. We adopteren als het ware een stuk berm. Als telers zorgen wij zelf voor de aanplant en het onderhoud op de lange termijn. We vinden het vooral erg leuk om mee te werken, maar we zouden dan wel graag zien dat bij onze aanplant een bord mag komen dat verwijst naar onze landwinkel Prince Heerlijk.’

Inmiddels heeft de fruitteler twee keer gesprekken gehad met de projectstuurgroep De Langste Boomgaard, die weer overleg heeft met de burgemeesters, de directies van Rijkswaterstaat en ProRail en landschapsarchitecten. ‘Het is prettig als ook Fruitpact ondersteuning biedt bij het enthousiasmeren van alle betrokkenen. Het project heeft immers voor iedereen toegevoegde waarde. We hopen dit jaar op 10 november, de Nationale Boomfeestdag, de eerste boom te kunnen planten voor de langste boomgaard van Europa. Dat zou uniek zijn, we zouden daarmee het mooiste stuk snelweg van heel Nederland krijgen.’

Terug