Update handreiking teeltondersteunende voorzieningen

Nieuws Datum
21/05/2021
De vorige handreiking teeltondersteunende voorzieningen dateerde alweer van tien jaar geleden. Vanuit Greenport Gelderland is daarom dit jaar een project van start gegaan om de handreiking voor zowel het Fruitpact, Laanboompact als Glastuinbouwpact Bommelerwaard te actualiseren. Peter van Osch, bestuurslid Greenport Gelderland, bedrijfsadviseur tuinbouw bij Fidus Advies in Zaltbommel en projectleider van de handreiking: ‘Het streven is een balans vinden tussen een succesvolle, verantwoorde teelt en maatschappelijke wensen.’

Van Osch: ‘We hebben gekozen voor een pactoverstijgend project omdat zowel Fruitpact, Laanboompact als het Glastuinbouwpact Bommelerwaard met dezelfde problemen te maken hebben wat betreft teeltondersteunende voorzieningen. Er wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van die voorzieningen. Het werd dus tijd voor een update. Op dit moment ben ik nog in de onderzoeksfase, waarbij ik onderzoek welke ontwikkelingen er zijn binnen deze drie tuinbouwsectoren op het gebied van teeltondersteunende voorzieningen, welke behoeften er zijn en hoe dat duidelijk en eenduidig voor zowel telers als overheden geformuleerd kan worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan hagelnetten, regenkappen en zonnepanelen die boven de bomen gebruikt worden. Daarom voer ik nu gesprekken met alle stakeholders van de drie pacten, zowel de tuinbouwers zelf, de voorlichters op bedrijven als de toeleveringsbedrijven en installateurs, maar ik laat me ook informeren door de pacten, zoals recent op een vergadering van de ambassadeurs (10 fruittelers) van het Fruitpact.’

De teeltondersteunende voorzieningen worden ingezet om duurzamer te produceren. ‘Doordat er vaker hevige neerslag is, hebben telers meer last van schimmelvorming op fruit. Met teeltondersteunende voorzieningen voorkom je dat je daarvoor veel gewasbeschermingsmiddelen moet gebruiken. Daarnaast zorgen ze ervoor dat meer fruit daadwerkelijk geoogst kan worden, omdat het niet aangetast is door harde regen of hagel. Maar de wensen van telers en de maatschappij botsen soms. Hoewel de teeltondersteunende voorzieningen gebruikt worden om te verduurzamen, vinden sommige mensen het gebruik ervan niet mooi. Zijn hagelnetten en regenkappen tijdelijke voorzieningen, die alleen gebruikt worden als dat nodig is, voor zonnepanelen geldt dat niet. Terwijl die juist nog een extra functie hebben: bescherming van het fruit en groene stroom opwekken. We zullen daarom naar compromissen moeten zoeken en waar mogelijk landschappelijke inpassingen moeten vinden. Bij het gebruik van zonnepanelen is dat weer wat moeilijker. Daarbij heb je ook te maken met een overall-vraag: hoe gebruiken we de ruimte in Nederland en hoe moet die er dan vervolgens uit gaan zien? Is een overkapping van zonnepanelen boven fruit niet een betere optie dan bijvoorbeeld hele velden, die verder onbenut blijven, volzetten met zonnepanelen? Dat idee wordt nu onderzocht.’

De projectleider: ‘Tuinbouwondernemers moeten de ruimte krijgen om te kunnen ondernemen en tegelijkertijd rekening kunnen houden met voedselveiligheid en milieu. Daarnaast willen we blijven zorgen voor een mooi landschap. Ik vind het zelf van groot belang dat de adviezen in de nieuwe handreiking, die ik na de onderzoeksfase ga formuleren, een haalbare uitdaging worden voor tuinbouwondernemers. Juist vanwege het duurzaamheidsaspect is het van belang dat ze gebruik kunnen maken van teeltondersteunende voorzieningen. Daarnaast is het van belang dat in alle gemeenten dezelfde regels gehanteerd gaan worden voor het toepassen ervan. Eind dit jaar hoop ik de handreiking niet alleen aan fruittelers te kunnen overhandigen, maar ook aan bestuurders van gemeenten in de Regio Rivierenland. Maar ook andere Nederlandse gemeenten kunnen er gebruik van maken. We willen met de update van de handreiking teeltondersteunende voorzieningen dus niet alleen een advies formuleren voor (fruit)telers, maar juist ook bestuurders een leidraad bieden bij het vormgeven van nieuw beleid omtrent het gebruik maken van teeltondersteunende voorzieningen.’

Terug