Bouw Fruit Tech Campus van start

Nieuws Datum
11/10/2021
Technologische ontwikkelingen binnen de fruitteelt gaan snel. Medewerkers van de Fruit Tech Campus in Geldermalsen stellen daarom samen met bedrijfsleven en onderwijs nieuwe educatieprogramma’s samen. Projectleider innocatie (innovatie en educatie) van de Fruit Tech Campus Lisanne van Haarlem: ‘Met de bouw van de Fruit Tech Campus Innocation Hub in het hart van de fruitteelt in Geldermalsen willen we een plek creëren waar innovatie en educatie samenkomen. Onderwijs, ondernemers en overheid werken daarbij samen aan een toekomstbestendige fruitteelt, waarbinnen gebruik gemaakt wordt van data en techniek.’

De projectleider innocatie is zelf een derde generatie fruittelersdochter. ‘De passie voor het fruit was er daardoor al jong. Zelf studeerde ik in Wageningen af op het project Fruit 4.0, waarbij gewerkt wordt aan technologische oplossingen voor de fruitsector. De fruitteelt is veranderd en de arealen zijn vaak veel groter geworden. Het is steeds moeilijker om aan arbeidskrachten te komen en sommige fruittelers hebben geen opvolger. Daarnaast liggen er grote uitdagingen voor fruittelers op het gebied van klimaat en milieu. Er waren bijna geen studenten meer geïnteresseerd in de bestaande fruitopleidingen en binnen het hoger agrarisch onderwijs wordt nauwelijks les gegeven in het vakmanschap van de fruitteelt. De opleiding moest veranderen, aantrekkelijker worden en ook veel meer aan beleving appelleren. Er is daarom een nieuw onderwijsprogramma mbo BBL Teelt & Tech samengesteld voor studenten vanaf 18 jaar, waarin zowel fruitteelt als data en technologie aan bod komen. Vorig jaar startten twaalf leerlingen met die nieuwe fruitopleiding. Dit jaar gaat de tweede lichting studenten Teelt & Tech alweer aan de slag. De opleiding bestaat uit blokken van vier weken praktijk, waarna een week theorie volgt door experts uit het bedrijfsleven op verschillende aansprekende prakijklocaties. Omdat de studenten die al actief zijn in de fruitteelt het druk hebben tijdens de oogstperiode, start de opleiding in november. Een enkele student heeft ook al een andere loopbaan achter de rug. Zo is er bijvoorbeeld ook een student die eerder al binnen de ICT werkte, maar die technologie graag met fruitteelt wilde combineren.’

Innocation Hub
Ook de gemeente West Betuwe raakte enthousiast . ‘De gemeente is dé fruitteeltgemeente van Nederland. Als fruitinnovatiecentrum moest er een geschikte locatie komen, waarin en waarbij ook les gegeven kan worden. FruitMasters stelt daarom vier hectare bij de proeftuin in Geldermalsen tot onze beschikking om te gebruiken. Mede door subsidies van de gemeente en provincie is de aankomende bouw van een nieuwe locatie mogelijk gemaakt. Op 16 oktober worden de eerste drie palen geslagen voor de Fruit Tech Campus: één vanuit het onderwijs, één vanuit de overheid en één vanuit het bedrijfsleven. Het gebouwencomplex bestaat uit een atrium, dat geschikt is als les- en vergaderruimte, maar waarin ook een proefkeuken komt. In een nishut zijn de nieuwste technologieën te vinden zijn op het gebied van koelen, sorteren en verpakken, robotisering en precisie-fruitteelt. In een kas komt een soft fruit techlab waarin zachtfruit op de meest innovatieve wijze geteeld wordt, deels door middel van vertical farming. Buiten is bij het voorplein een assortimentstuin te vinden. Achter en opzij van het gebouw liggen proefvelden voor onderzoek, waar onder meer een kleine wijngaard komt. In een ‘boomgaard van de toekomst’ wordt met sensoren en drones inzichtelijk gemaakt hoe boomgaarden er straks uit zullen zien. We nodigen op die 16e oktober ’s middags bewoners uit de omgeving, maar ook daarbuiten, uit om hen te informeren en betrekken bij de Fruit Tech Campus.’

Toekomstgericht
Van Haarlem: ‘Ontwikkelingen binnen de fruitteelt gaan snel. Gestuurd vanuit het bedrijfsleven passen wij het onderwijs daarop aan en zetten we in op een leven lang ontwikkelen. In november gaat niet alleen weer de opleiding Teelt & Tech van start, maar ook de cursus fertigatie. Volgend jaar starten we een cursus Dutch & Fruit voor migranten, een mbo BBL-opleiding Operator Sort & Pack en een mbo BBL-opleiding Mechatronica in Food. Maar we willen dan in het september ook een hbo minor Fruit & Tech aanbieden. We werken daartoe vooral samen met onderwijsinstellingen zoals Yuverta en Aeres, de proeftuin in Randwijk en bedrijven die partner zijn. Om jonge fruittelers sterker met elkaar te verbinden is de community Young Fruit Professionals tot stand gekomen. En als aanjagers van vernieuwing binnen de fruitteelt gaan we dit najaar voor het eerst een innovatie-award uitreiken. We hebben daarvoor inzendingen binnengekregen uit Nederland én het buitenland. Het past bij ons doel om innovatie binnen de fruitteelt een podium te geven. Fruit is een gezond en steeds meer gewild product. Met de bouw van de Fruit Tech Campus en alle mogelijkheden die dat geeft, kunnen we ons nationaal sterk positioneren… en misschien op den duur zelfs internationaal.’

Kijk voor meer informatie op: www.fruittechcampus.nl

Terug