Geslaagde netwerkbijeenkomst Greenport Gelderland

Nieuws Datum
11/10/2021
Greenport Gelderland kwam midden september na lange tijd weer met alle betrokkenen bij elkaar in het Laanboomhuis in Opheusden. Tijdens de netwerkbijeenkomst werd gesproken over toekomstige ontwikkelingen binnen de Gelderse tuinbouwsectoren. Ook gedeputeerde Peter Drenth nam deel aan de bijeenkomst, die opmerkte dat hij trots is op de Gelderse tuinbouwsectoren ‘die wat betreft innovatie en klimaat voorlopers zijn’.

Het doel van de bijeenkomst was om de opgaven die er zijn voor de tuinbouw met elkaar te bespreken en om verdere afspraken te maken over verder overleg, uitwerking of realisatie van de beoogde opgaven. De opgaven voor de Gelderse tuinbouwsectoren werden toegelicht door inleiders van de verschillende sectoren. Daarbij werd het toenemende belang van teeltondersteunende voorzieningen benadrukt en de noodzaak om de handreiking te actualiseren met de nieuwste inzichten. Frank Engelbart van Fruitpact, benadrukte tijdens zijn presentatie over de ‘Boomgaard van de Toekomst’ de toekomstmogelijkheden en uitdagingen wat betreft het appelareaal en lanceerde de quote ‘Gelderland = Appelland’.

Volgens gedeputeerde Drenth zijn de Gelderse tuinbouwsectoren voorlopers in Nederland. De gedeputeerde: ‘Rondom klimaat wordt veel gezegd in Nederland, maar weinig gedaan. In deze regio gebeurt het gewoon. Ik ben daar echt trots op.’ Voorzitter Greenport Gelderland Rian Verwoert merkte het belang van het netwerk op. ‘We merken dat er veel energie zit in het netwerk. Het is goed dat we deze dag bij elkaar zijn geweest. We willen en dienen samen op te trekken om een duurzame tuinbouwsector te blijven stimuleren.’

Na afloop van het overleg werd nog een bezoek gebracht aan het nieuwe pand van Agro de Arend in Opheusden, een sterk groeiende internationale toeleverancier en kennispartner voor de professionele kwekerijsector, tuinbouwsector en openbaar groen. Tijdens de rondleiding werden duurzame producten getoond die geïntroduceerd gaan worden binnen de verschillende sectoren, waaronder de fruitteelt.

Terug