Eerste boom Langste Boomgaard geplant

Nieuws Datum
06/12/2021
In november werd op de Nationale Boomfeestdag door de voorzitter van de stichting De Langste Boomgaard Josan Meijers en stuurgroeplid en burgemeester van Tiel Hans Beenakker nabij de A15 in Wadenoijen de eerste boom geplant van De Langste Boomgaard. De organiserende stichting wil met een 33 kilometer lange zone, van Deil tot Dodewaard, in de restruimte tussen de A15 en de Betuweroute met fruit-, laan-, en sierbomen, biobermen met bloemen en landschappelijk ingepaste zonnepanelen en windmolens een b(l)oeiende en duurzame entree vormgeven voor het rivierengebied.

De gasten werden welkom geheten bij kersenteler Aart Blom in Wadenoijen. Het gebied nabij zijn bedrijf fungeert als een van de drie pilotprojecten van De Langste Boomgaard, waar hoogstam kersenbomen geplant zullen worden. Hans Beenakker: ‘Met De langste Boomgaard kunnen we nog beter laten zien hoe mooi dit gebied is, juist door de fruit- en laanboomteelt. Het Investeringsfonds heeft twee keer bij kunnen dragen aan de ontwikkeling ervan. Het is een fantastisch project, uniek voor Europa.’ Ook Greenport Gelderland en Provincie Gelderland dragen bij.

Josan Meijers legde uit dat het plan voortkwam uit de prijsvraag ‘Maak Gelderland mooier’, die in 2017 gewonnen werd door ontwerper Caro Agterberg met haar idee voor De Langste Boomgaard. ‘De A15 is nodig, maar lelijk. Dit was wel een heel omvattend en spannend plan om daar verandering in te brengen. Agterberg ging met omgevingskunstenaar Jan van IJzendoorn, die werkt aan de vergroening van de geluidswal in Tiel, samenwerken aan plannen voor de verbetering van de ruimtelijke en visuele kwaliteit van de A15. Omdat de opwekking van duurzame energie op rijksgronden, deels op dezelfde terreinen hun beslag moesten krijgen, werd besloten om met verschillende partijen tot een integraal plan te komen in overleg met gemeenten, Rijkswaterstaat en ProRail. Het plan ontwikkelt zich juist dankzij die samenwerking.’

Jan van IJzendoorn: ‘We willen krachten bundelen. Bomen spelen een belangrijke rol in het bieden van perspectief voor de komende generaties, ook op het gebied van milieu. Caro en ik werken aan de kwaliteit van het landschap. We hebben ook het idee, als dat mogelijk en haalbaar is, om zonnepanelen te plaatsen tegen de zuidwanden van de Betuweroute, om die vervolgens landschappelijk in te passen. Windmolens willen we onderaan een kleur geven, zodat het ook op voetgangersniveau prettig is om in een landschap met windmolens te verblijven. Het energielandschap willen we met herkenbare elementen, zoals rode hekwerken, een ruimtelijke samenhang geven. Uiteindelijk willen we het hele plan uitvoeren van zee tot Zevenaar.’

De eerste boom, een hoogstam Kordia-kersenboom, werd op de boomfeestdag door Josan Meijers en Hans Beenakker geplant bij de lus van de afrit naar het kersenteelbedrijf van Aart Blom. Henk van Zoelen, ambassadeur van De Langste Boomgaard: ‘Verschillende fruittelers en andere ondernemers dragen bij aan de realisatie van De Langste Boomgaard. Als er vergunningen zijn voor de uitvoering van de pilotprojecten gaan die uitgevoerd worden. Naast het project met kersenbomen bij Wadenoijen gaat het om het planten van perenbomen bij afrit Tiel-West en het vergroenen van de geluidswal bij afrit Tiel. Verder vragen we vergunningen aan voor de uitvoering van het plan op die plekken waar geen zonnepanelen of windmolens komen. Op de plekken waar dat wel het geval is, zal samen opgetrokken worden.’

Terug