Onderzoek beter bewaren peren

Nieuws Datum
06/12/2021
Gian Piels, eigenaar van koelbedrijf Nedcool in Kerkdriel had al langere tijd het idee om te onderzoeken hoe je peren beter kunt beschermen tegen bederfziekten. ‘De bewaring van peren kan verbeteren. Met nieuwe apparatuur en software die ontwikkeld is door Environmental Monitoring Systems (EMS) uit Sint-Annaland willen we onderzoeken wat gekoelde peren uitwasemen. In samenwerking met medewerkers van Wageningen University & Research (WUR) gaan we de data analyseren en onderzoeken wat wel en niet aan de bewaarbaarheid van Confereceperen bijdraagt.’

Nedcool heeft 84 koelcellen, waarvan het merendeel gebruikt wordt voor het jaarrond bewaren van Conferenceperen. ‘We denken dat het bewaren van Conferenceperen duurzamer kan, maar de vraag is hóe je dat kunt optimaliseren. Fruitpact heeft ons geadviseerd en ondersteund een subsidie-aanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds voor een onderzoek daarnaar in te dienen, die toegekend werd.’

‘Sinds dit koelseizoen zijn in alle koelcellen met Conferenceperen de apparatuur aangebracht die ontwikkeld is door EMS. Eerder werd alleen gekeken naar hoe je met Ultra Low Oxygen-bewaring, dus met een laag zuurstofgehalte, de peer kunt bewaren en naar de hoeveelheid CO2 die de peer tijdens het (in)koelen uitstoot. Met de door EMS ontwikkelde apparatuur kunnen we op nauwkeurige wijze veel meer stoffen onderscheiden die de peer uitscheidt. We snuffelen als het ware aan de peer en willen de verschillende gassen uit de peer nauwkeuriger analyseren. Zo bekijken we of er een bepaalde stof is of bepaalde stoffen zijn die ons meer kunnen vertellen over het optimaliseren van de bewaarbaarheid van de Conference-peer. Het unieke van deze praktijkopstelling is dat wij veel cellen tegelijk monitoren. Dat levert snel veel gegevens op.’

De samenwerking tussen praktijk, techniek en wetenschap is een meerjarenproject. ‘Minimaal drie jaar willen we data verzamelen en analyseren. Meerdere jaren omdat je bijvoorbeeld alleen al met verschillende klimatologische omstandigheden te maken hebt. We kunnen daarbij zowel positieve als negatieve correlaties vinden tussen de gevonden uitstoot van de peer en de bewaarbaarheid ervan. De jaren erna willen we verdiepen en onderzoeken op welke wijzen we sturend kunnen handelen. Daarbij kijken we welke stoffen toegevoegd kunnen worden en welke stoffen beter weggelaten. Het onderzoek is dit koelseizoen gestart, maar zeker nu in het begin moet de meetapparatuur nog regelmatig worden bijgesteld. EMS heeft zelf fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van de software en meetapparatuur en met de bijdrage van het RIF hebben wij kunnen helpen. Verschillende wetenschappelijke medewerkers van EMS en de WUR fungeren als kennisbron en analyseren de data. We zijn benieuwd wat die peer ons kan vertellen. Waarom blijven peren uit de ene koelcel groener of hoe komt het dat peren uit een andere koelcel weer beter hard blijven? Maar voor het zover is zijn we jaren verder.’

Terug