Water voor fruitteelt

Nieuws Datum
06/12/2021
Erik van Haarlem, appel- en perenteler in Deil en ambassadeur van Fruitpact houdt zich namens NFO ook bezig met waterzaken voor Midden-Nederland. ‘Er is meer drinkwater nodig in Nederland. Maar binnen de huidige plannen voor extra drinkwaterreserveringsgebieden is er er te weinig rekening gehouden met het belang van de fruitteelt in het rivierengebied.’

Van Haarlem: ‘In samenspraak met verschillende belanghebbende partijen is de afgelopen jaren gewerkt aan de totstandkoming van een ontwerp-Actualisatieplan 9 Omgevingsverordening Aanvullende Strategische Voorraden (ASV). Van Haarlem: ‘In de provincie Gelderland zijn 11 grondwaterreserveringsgebieden aangewezen, waarbij het gaat om zo’n 27 gemeenten. Op korte termijn wordt daar nog geen drinkwater gewonnen en eerst gaat gekeken worden naar concrete locaties binnen de aangewezen gebieden.’

Wat betreft fruitteelt gaat het om West Betuwe Buren, Tielerwaard en Winssen-Slijk-Ewijk. ‘In West Betuwe Buren en de Tielerwaard gaat het om twee grote aangewezen gebieden. Allebei met een dikke kleilaag die het grondwater beschermt. De andere aangewezen kleinere gebieden, zoals ook Winssen-Slijk-Ewijk, zijn kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden zonder zo’n beschermende laag. In de gebieden met zo’n dikke kleilaag zal er binnen de fruitteelt nog wel het een en ander mogelijk blijven wat betreft gewasbescherming en bemesting. Maar in Winssen-Slijk-Ewijk zal dat niet of veel minder het geval zijn.’

‘Met een recent geschreven zienswijze wil de sector de provincie Gelderland laten weten dat de fruitteelt hier al van oudsher gevestigd is vanwege de vruchtbare grond en de beschikbaarheid van water. De fruitteelt is een belangrijke economische pijler voor dit gebied die ook veel werkgelegenheid biedt en toeristen trekt. Als fruittelers geen gebruik meer kunnen maken van sommige gewasbeschermingsmiddelen of moeizaam de beschikbaarheid hebben over oppervlaktewater en grondwater, dan is er voor sommige telers geen mogelijkheid meer om fruit te telen. Als telers willen we graag weten hoe de provincie daar dan mee om wil gaan. Want je zult maar net een van de fruittelers zijn die dan moet stoppen, terwijl je veel in je bedrijf geïnvesteerd hebt.’

De Fruitpactambassadeur: ‘Maar we denken ook in oplossingen. We begrijpen dat fruitteelt op sommige plekken niet uit kan breiden. We maken steeds meer gebruik van organische stoffen die het water beter vasthouden. Veel fruittelers maken al gebruik van druppelbevloeiing om water te besparen. Waterberging binnen het fruitteeltgebied, zou een oplossing kunnen zijn voor piekmomenten of droge, warme zomers. Maar we zouden gezamenlijk ook na kunnen denken over hoe we in Nederland niet langer meer al het zoetwater uit de rivieren naar zee laten stromen, zodat het gebruikt kan worden.’

‘Onze zienswijze houdt ook in dat er goed gekeken moet worden waar drinkwaterreserveringsgebieden dan zouden moeten komen binnen de aangewezen gebieden. Dat moet in samenspraak gebeuren en iedereen, ook de burger, moet zijn bijdrage leveren aan waterbesparing. Ik zou het bijvoorbeeld logisch vinden om een nat gebied zoals De Regulieren bij Culemborg aan te wijzen als drinkwaterreserveringsgebied. Het mag niet zo zijn dat de fruitteelt uit dit gebied weg zou moeten, terwijl het in Zeeland de vraag is of fruitteelt daar door verzilting op de langere termijn nog wel mogelijk is. Veel consumenten willen ook fruit van dichtbij kunnen kopen. Om de fruitteelt in dit gebied te kunnen houden werkt NFO daarin samen met onder meer LTO, FruitMasters, Fruitpact, maar ook de laanboomsector. We realiseren ons dat iedereen moet bijdragen aan het beschikbaar blijven van voldoende zoet water, maar je kunt niet zomaar de gehele fruitsector op slot gooien. We willen daarover graag met verschillende belanghebbenden in gesprek gaan, maar dat in dat overleg het belang van de fruitteelt zeker meegenomen wordt.’

Terug