André Rotteveel, beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening en Energie bij LTO-Noord

LTO wil bijdragen aan energie-transitie

Nieuws Datum
02/04/2022
André Rotteveel, beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening en Energie bij LTO-Noord nam half februari deel aan een webinar over energiecongestie van het Gelders Energie Akkoord in de themagroep landbouw en grondgebruik over energiecongestie. ‘LTO wil graag met duurzame energie bijdragen aan de energie-transitie.’

De energie-transitie met hernieuwbare energie stuit momenteel nog te vaak op netproblemen. ‘Door de dunne kabels ontstaan op dit moment nog congestieproblemen. Wij denken dat je meer met de opslag zou kunnen doen, zoals met moderne batterijen. Je kunt de elektriciteit zowel achter de meter opslaan, zodat je zelfvoorzienend bent, als ervoor, dus in het net, als oplossing voor die congestieproblemen. We willen met betere, betaalbare opslag ruimte maken voor de energie-opslag.’

Binnen de fruitteelt worden zonnepanelen gebruikt die multifunctioneel en lichtdoorlatend zijn. ‘Ze kunnen open en dicht als dat nodig is in verband met neerslag en zon en maken daarnaast een sterke reductie van pesticiden mogelijk. Veel agrariërs hebben al zonnepanelen op hun daken geplaatst. Verder willen we die zonnepanelen zoveel mogelijk op restgronden plaatsen. Binnen de veeteelt worden ook staande zonnepanelen gebruikt, zodat koeien er tussendoor kunnen lopen. We zouden die zonne-energie zelf kunnen gebruiken, maar ook ’s avonds aan het net kunnen leveren voor de omgeving. Maar veel liever zouden we zien dat er nog veel meer gebruik gemaakt gaat worden van windenergie, ook op eigen erf. Daarbij denken we met name om molens van 35 meter hoog. Op dit moment mogen die alleen op het bouwblok geplaatst worden. Wij zouden het prettig vinden als zo’n windmolen net buiten het bouwblok kan staan, omdat daar meer wind is en die daar dan ook geen slagschaduw veroorzaakt.’

De beleidsadviseur: ‘De maatschappij wil dat wij meer grondgebonden gaan produceren en dat willen wij zelf ook. Grondgebonden produceren vraagt wel om meer grond, terwijl die zeer schaars is. Wij zijn daarom tegen liggende zonnepanelen op landbouwgrond, maar voor staande panelen en panelen op restgronden. Als er maatschappelijk draagvlak voor is, hebben we ook ruimte voor grotere windmolens. Het is nodig dat er geïnvesteerd gaat worden in betaalbare, verbeterde opslagtechnieken. De batterijtechniek is al verbeterd, maar kan uitgebreid worden, zodat die beter ingezet kan worden. We informeren onze leden over mogelijkheden die er zijn om duurzaam te produceren en communiceren dat ook met de overheid. Bij een combinatie van het gebruik van zon- en windenergie als duurzame bron kunnen we dat gebruik wel verdubbelen van dertig tot zestig procent. We willen de verduurzaming met zijn allen voor elkaar krijgen. Bij sommige gemeenten is er al sprake van veel modernisering, bij andere gemeenten nog niet. Als LTO willen we gemeenten vragen om op het gebied van verduurzaming meer met ons samen te werken. Ook Fruitpact werkt daaraan mee binnen de Regionale Energiestrategie.’

Terug