Fruitteler en NFO- kringvoorzitter Midden-Nederland Marc André de la Porte

Terugblik zeven jaar voorzitterschap Fruitpact

Nieuws Datum
02/04/2022
Fruitteler en NFO- kringvoorzitter Midden-Nederland Marc André de la Porte is na zeven jaar inzet per 1 januari 2022 gestopt als voorzitter van Fruitpact. ‘Ik kijk positief terug op wat Fruitpact de afgelopen zeven jaar heeft bereikt door de samenwerking te benadrukken tussen ondernemers, overheid en onderwijs en onderzoek. De schitterende fruitdelta in het rivierengebied is uniek.’

De voormalige voorzitter, die tijdelijk opgevolgd wordt door Ton van Maanen van de gemeente West Betuwe: ‘In die zeven jaar is de interactie met zowel politiek als bedrijfsleven toegenomen. Daardoor wordt Fruitpact als volwaardig overlegorgaan gezien binnen de regio Rivierenland. Als er bijvoorbeeld wat speelt op het gebied van teeltondersteunende voorzieningen, waterproblematiek of de huisvesting van arbeidsmigranten neemt een gemeente nu voortaan veel eerder contact op met Fruitpact. We constateren dat dat steeds beter gaat. Juist door de toegenomen samenwerking.’

Marc André de la Porte: ‘Binnen de Greenport Gelderland is de fruitsector als één van de vijf tuinbouwsectoren wel de belangrijkste. Als Fruitpact werken we aan de zogeheten ‘Boomgaard van de Toekomst’ en hoe we die kunnen realiseren. Daarbij voeren we onder meer discussies over het gebruik van teeltondersteunende voorzieningen en het in de toekomst nog vaker gebruik kunnen maken van duurzame gewasbeschermingsmiddelen. Het streven blijft, met minder chemische gewasbeschermingsmiddelen zowel de kwaliteit áls de kwantiteit van het fruit te kunnen waarborgen. Daar is al onderzoek naar verricht, maar daar is nog meer onderzoek voor nodig. We werken gezamenlijk aan het concreet maken van de ambitie om dat mogelijk te maken, waarbij we elkaar juist willen versterken.’

De voormalige Fruitpactvoorzitter: ‘De combinatie van vruchtbare grond en zoetwater maakt de fruitteelt in dit gebied zo’n bloeiende én gezonde sector, waar iedereen ook van geniet. Niet alleen door de fruitconsumptie, maar ook door de pracht van het gebied, waar veel gewandeld en gefietst wordt. Denk alleen maar aan de duizenden mensen die ieder jaar tijdens de bloesemtijd deelnemen aan de Rode Kruis Bloesemtocht. We mogen ons ervan bewust zijn dat we in een prachtig gebied wonen, waar fruitteelt een belangrijke rol in speelt én waarbij het van belang is dat die fruitteelt er blijft.’

Terug