Den Haan: ‘In het rivierengebied gaat het om drinkwaterreserveringsgebieden in de gemeenten Buren, West Betuwe, de Tielerwaard én bij Winssen, Slijk-Ewijk en Dodewaard.

Water ook voor fruit- en laanboomteelt beschikbaar houden

Nieuws Datum
02/04/2022
De provincie Gelderland heeft in opdracht van de rijksoverheid nieuwe Gelderse drinkwaterreserveringsgebieden aangewezen. Bert den Haan, fruitteler in Kerk Avezaath en voorzitter van regio Zuidwest-Gelderland en Bommelerwaard van de NFO: ‘Door de klimaatverandering is er een stijgende vraag naar voldoende en veilig drinkwater. Maar ook voor groene teelten, zoals de fruit- en laanboomteelt zou voldoende water beschikbaar moeten blijven.’

Den Haan: ‘In het rivierengebied gaat het om drinkwaterreserveringsgebieden in de gemeenten Buren, West Betuwe, de Tielerwaard én bij Winssen, Slijk-Ewijk en Dodewaard. Daarbij is wel een verschil gemaakt tussen de gebieden in de gemeente Buren, West Betuwe en de Tielerwaard met een dikke kleilaag die het grondwater beschermt en meer kwetsbare drinkwaterreserveringsgebieden zoals bij Winssen en Slijk-Ewijk waar geen sprake is van zo’n beschermende laag. Doordat de nieuwe drinkwaterreserveringsgebieden aangewezen zijn in gebieden met voornamelijk fruitteelt en laanboomteelt is het voortbestaan van 450 fruit- en laanboomteeltbedrijven in Gelderland in gevaar.’

’Fruit- en laanboomteelt zijn al van oudsher in dit gebied aanwezig, omdat de vruchtbare Gelderse rivierdelta daar juist zo geschikt voor is. Uiteraard begrijpen we dat het van groot belang is om voldoende drinkwatergebieden te reserveren voor schoon drinkwater. Maar voor telers is water ook van belang. Zowel tijdens de vorst, ter bescherming van de bloesem, als tijdens hittestress, om zonnebrand te voorkomen, worden bomen besproeid, maar ook als het gewoon droog is, hebben bomen water nodig, wat al vaak heel precies via druppelinstallaties toegediend wordt. De sectoren zijn van groot economisch belang voor de regio Rivierenland en trekken juist doordat het zulke groene tuinbouwsectoren zijn ook veel recreanten.’

Het huidige aangewezen drinkwaterreserveringsgebied beslaat zo’n 3370 hectare. ‘Daarbij gaat het wel om de familiebedrijven van eenenvijftig procent van de de fruittelers en tweeëntwintig procent van de laanboomtelers in Gelderland. Den Haan: ‘Op korte termijn betekent het dat wij als telers geen diepe bronnen meer kunnen slaan. Op de langere termijn betekent het dat de gewasbescherming veel verder gereduceerd moet worden . We mogen al steeds minder gewasbeschermingsmiddelen toepassen binnen de teelt, maar sommige daarvan blijven vooralsnog nodig. Maar ook zal er in die gebieden geen gebruik meer gemaakt kunnen worden van geothermie. Omdat we niet weten waar de drinkwaterreserveringsgebieden zullen komen, worden nu heel veel fruit- en laanboomtelers in onzekerheid gehouden. Ik meen dat het aangewezen gebied daarom veel kleiner moet worden. Daarnaast denk ik dat we met zijn allen moeten werken aan het vasthouden van water, aan het bufferen ervan. Het watersysteem zou robuuster kunnen worden met bredere sloten, zodat er ook water overblijft voor fruitteeltbedrijven die verder weg gelegen zijn van de aanvoer vanuit de Linge in Wadenoijen, zoals in Waardenburg. Er zullen misschien wel enkele bedrijven moeten verdwijnen, maar zo veel fruit- en laanboomteeltbedrijven zo lang in onzekerheid houden is niet goed voor deze sectoren. Zeker niet omdat we al veel geïnvesteerd hebben in verduurzaming en we dat met deze voortdurende onzekerheid niet meer kunnen, omdat we niet weten of onze bedrijven wel kunnen blijven bestaan.’

Den Haan. ‘We zoeken naar verbinding met burgers. Ons streven is een integrale aanpak. We denken dat voldoende, veilig en schoon water voor iedereen in Gelderland mogelijk is. Ons streven is om alle belanghebbenden terug naar de tekentafel te krijgen om samen een nieuw plan te schetsen, waarin drinkwaterwinning, teelt en natuur zijn te combineren. Een soort deltaplan, maar dan voor ons water in Gelderland, gericht op een vruchtbare en leefbare toekomst.’

Kijk voor meer informatie op: www.laatdeteeltnietopdrogen.nl

Terug