Nees van Wolfswinkel portret

Regionale afspraken huisvesten arbeidsmigranten

Nieuws Datum
02/06/2022
‘Een bijeenkomst die heel interessant was en tijdens de workshops echt de diepte in ging. Met overheden en ondernemers die betrokken zijn bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Ik heb grote verwachtingen, het was erg praktisch van opzet’, zegt Nees van Wolfswinkel, wethouder Volkshuisvesting in Neder-Betuwe en voorzitter van het portefeuillehouderoverleg Wonen van Regio Rivierenland.

Hij schetst de resultaten van de bijeenkomst half mei in De Pluk in Geldermalsen, waar werd gesproken over de huisvesting van arbeidsmigranten in de acht gemeenten van Regio Rivierenland. ‘In de fruitteelt en de logistiek, maar ook in de bouwverblijven alleen al in ons gebied zo’n 12-15.000 mensen uit het buitenland. En in de oogsttijd van het fruit zit je denk ik op het dubbele. Als Regio hebben we een kwartiermaker aangesteld die een plan van aanpak heeft geschreven. Hij wordt betaald uit de Regiodeal, extra overheidssteun voor dit gebied. Alle wethouders hebben met dat plan ingestemd.’

‘Wanneer je met zulke aantallen mensen te maken hebt is het zaak als gemeenten eensluidende wet- en regelgeving te gebruiken. Anders verplaatst het probleem zich, en dat willen we voorkomen. We willen de tijdelijke inwoners van onze regio bovendien zo dicht mogelijk bij hun werklocaties huisvesten, om teveel verkeersbewegingen te voorkomen. Het is duidelijk dat deze mensen hard nodig zijn, en het zijn ménsen, die een thuis willen na hun werk. Maar we willen de reguliere woonmarkt niet teveel verstoren. Er zijn veel jonge mensen, die ook een betaalbare woning willen.’ Van Wolfswinkel vindt, dat gemeenten moeten faciliteren in deze. ‘De woningcorporaties, de uitzendbureaus en de vastgoedexploitanten -ze waren allemaal vertegenwoordigd in De Pluk, dat was juist zo mooi- zullen de uitvoering moeten doen. Op een gelijk speelveld in elke gemeente.’

En wat kun je dan als gemeenten? ‘We zorgen sámen voor een beheersstichting. We gaan sámen zaken regelen als woonvorm, handhaving en inschrijving van migranten. We denken zelfs over vertier en sport, in de avonduren willen ze toch wat te doen hebben, en het helpt de integratie.’

Eenduidigheid dus. ‘Nu zie je her en der nog wooninitiatieven, in Geldermalsen, in Tiel, en in onze gemeente zijn er ook al twee in bespreking. We hebben afgesproken dat regionaal af te stemmen, de acht wethouders volkshuisvesting vergaderen er maandelijks over.’ Hij verwacht dat de resultaten op korte termijn zichtbaar zijn. ‘Zeker in de nieuwe raadsperiode, die zojuist is begonnen. Ons plan van aanpak is praktisch, we zijn al best ver. Regio Rivierenland dient als voorbeeld voor andere Gelderse regio’s, horen wij van het provinciebestuur.’

Terug