Servaas Stoop

Groei- en bloeimogelijkheden voor het fruitcluster

Nieuws Datum
24/10/2022
Servaas Stoop, burgemeester van West Betuwe, volgde afgelopen zomer Marc André de la Porte en Ton van Maanen op en werd de nieuwe voorzitter van Fruitpact. ‘Ik streef naar een duurzame toekomst voor het fruitcluster in het rivierengebied.’

De nieuwe voorzitter: ‘In de profielschets voor het voorzitterschap van Fruitpact stond dat er gevraagd werd naar een onafhankelijk boegbeeld voor én vertegenwoordiger van het fruitcluster in het rivierengebied. Ik heb eerst een aantal kennismakingsgesprekken gehad. Daarna is binnen de stuurgroep van Fruitpact de beslissing genomen dat ik de nieuwe voorzitter zou worden. Als voorzitter van het Fruitpact zit ik ook in het bestuur van Greenport Gelderland. Als burgemeesterschap van West Betuwe, de grootste fruitgemeente van Nederland, stimuleert mij om namens alle partijen in het fruitcluster in Rivierenland naar buiten te treden.’
‘De belangen van fruitteeltondernemers, onderwijs en onderzoek en de verschillende gemeenten in het rivierengebied zijn grotendeels gelijk, maar kunnen soms op onderdelen verschillen. Iedereen is overtuigd van het gemeenschappelijke belang. Desondanks kunnen er verschillende accenten zijn. Fruittelers willen graag dat regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld ligging van een perceel, infrastructuur, teeltondersteunende voorzieningen of spuitzones in alle gemeenten hetzelfde is. Dat geldt helemaal voor fruittelers die fruitpercelen hebben in verschillende gemeenten. Maar gemeenten zullen soms door de noodzaak van een integrale benadering op onderdelen andere afwegingen maken. Ik vind het vooral van belang om te proberen gezamenlijk op te blijven trekken. Waarbij ik als uitgangspunt neem dat er voldoende groei- en bloeimogelijkheden voor de sector moeten blijven.’
Eerder was Stoop burgemeester in gemeenten waar de fruitteelt op ’veel kleinere schaal bedreven werd. ‘De omvang van de fruitarealen is in het rivierengebied vaak groot. Ik heb regelmatig contacten met fruittelers die passie voor hun vak hebben. Ik leer iedere dag weer wat bij. Het zijn ondernemers die veel successen boeken, die ze nog veel vaker zouden moeten vieren. Zo is er al grote vooruitgang geboekt op het duurzamer omgaan met energie (bijvoorbeeld zonnepanelen op loodsen) en het verduurzamen van de fruitteelt door minder gewasbescherming te gebruiken en preciezer met watergift om te gaan. Over een paar jaar? Dan zou ik graag zien dat het fruitcluster inclusief de teelt nog steeds een toonaangevend deel van de Fruitdelta Rivierenland uitmaakt en dat we gewoon nationaal en internationaal op de kaart staan. Anders gezegd: dat we een duurzame fruitteelt hebben waar de telers en andere fruitgerelateerde bedrijvigheid een goede boterham mee verdienen. Het voorzitterschap van Fruitpact vind ik vooral erg leuk. Het gaat immers om een belangrijk cluster dat maatschappelijk betrokken is en waarbinnen, mede dankzij onderzoek en onderwijs, steeds vaker innovatieve technieken toegepast worden.’

Terug