Berend Jan van Westreenen

Telen met een knipoog naar duurzaamheid

Nieuws Datum
24/10/2022
Berend Jan van Westreenen, appel- en perenteler in Echteld, kiest ervoor om op veel aspecten duurzaam te telen. ‘We leveren een exclusief topsegment fruit en dat doen we het liefst door retail en consument betrokken te houden bij onze fruitteelt.’

Het fruitteeltbedrijf Van Westreenen bestond vorig jaar honderd jaar. Berend Jan van Westreenen: ‘Mijn opa en vader hadden al passie voor fruit. Mijn zoon en dochter werken, als vierde generatie, ook mee op het bedrijf. Wij telen geen bulkproducten, maar een exclusief topsegment. We telen duurzamer en voor een betere prijs Conferenceperen, maar ook conceptrassen zoals Migo, Kanzi en SunSpark. Vroeger werden fruitrassen alleen top-down gelanceerd, wat bij de Elstar, Jonagold en Golden Delicious goed uitpakte. Maar bij conceptrassen produceren we vraaggestuurd.’

‘Aan bulkproducten verdient zowel de teler als de retail nauwelijks. Daarbij gaat het om zoveel mogelijk kilo’s afzetten. Het is maar de vraag of zoveel consumenten wel bulkproducten willen, waar ze vooral veel van kopen. En als je bulkproducten teelt, verdien je als fruitteler meestal erg weinig. Je kunt het je dan nauwelijks veroorloven om te verduurzamen met vergroening van gewasbeschermingsmiddelen, omdat je daarbij te maken hebt met kwaliteitsverlies. Wij telen met een knipoog naar duurzaamheid. Bij veel teeltaspecten houden we rekening met duurzaamheid. De Global G.A.P.-certificering is voor iedereen verplicht. Maar wij telen ook ‘On the way to planetproof’ en voldoen aan het Tesco-nurture-keurmerk dat hogere milieu-standaarden hanteert.’

De afgelopen twintig jaar is er veel verbeterd binnen de fruitteelt. ‘Zo hebben wij bijvoorbeeld alleen al 1500 zonnepanelen op ons bedrijf. De tractoren hebben een veel lager brandstofverbruik en we maken gebruik van elektrisch gereedschap. Het waterverbruik is door druppelbevloeiing sterk gereduceerd. Op dit moment loopt er ook een proef waarbij met flippers bovenin de boom appels nevel toegediend krijgen, waarmee we met weinig water zonnebrand willen voorkomen. Met hagelnetten zorgen we eveneens voor minder uv-straling op de appel. We maaien minder en hebben bloemstroken in percelen om nuttige insecten zoals de roofmijt, roofwants en het lieveheersbeestje aan te trekken. Met geringe doses feromoonverwarring houden we fruitmot uit de boomgaard. De verdampers daarvoor worden schoongemaakt en hergebruikt. We streven naar een zo goed mogelijk evenwicht tussen nuttige en schadelijke insecten. Maar zo’n evenwicht is er altijd maar even, waardoor je toch kwaliteit verliest. We zetten pas laat in het jaar in op zo min mogelijk insecticiden en letten er daarbij goed op dat er weinig wind is en op de windrichting. We spuiten effectief met enkel een kleimengsel tegen de perenbladvlo. Maar een biologisch bacteriepreparaat tegen rupsen vinden wij tegenvallen.’

De fruitteler: ‘De retail wil graag dat wij Planetproof telen. Dat betekent dat je als teler energiezuinig teelt en dat een teler een maximumgrens aan gewasbeschermingsmiddel gebruikt per hectare. Dat kunnen alle telers in principe ook. Het verduurzamen met bijvoorbeeld zonnepanelen levert telers ook meer op, maar bij reductie van gewasbeschermingsmiddelen verlies je wel een deel van je kwaliteit. Door sommige telers worden hagelkappen gebruikt tegen hagel en om schimmeldruk door vocht in de boomgaard te verlagen. Het is zelfs al mogelijk om zonnepanelen te gebruiken als overkapping in de boomgaarden en als energievoorziening. Een zogeheten cabriokap kan open en dicht bij neerslag, waardoor die schimmelvorming reduceert en kan ook regenwater opvangen, zodat je waterbuffers kunt creëren. De bekappingen vragen wel om een acceptatie dat het landschap er anders uit komt te zien. Bovendien moeten zulke investeringen ook financieel haalbaar zijn voor een teler.’

‘Duurzaam telen vraagt om meer kennis en arbeid én accepteren dat je meer uitval van fruit hebt. De consument zou dan wel bereid moeten zijn daar meer voor te betalen. We hebben gekozen voor het topsegment fruit. Geen gangbare teelt-bulkproducten, maar ook niet biologisch, omdat deze markt verzadigd is. Maar we telen wel heel duurzaam.’ Van Westreenen vindt het daarbij heel belangrijk om retail en consumenten betrokken te houden bij de fruitteelt. ‘De retail brengt telers en consumenten steeds vaker meer bij elkaar. Zo hadden we recent nog het supermarktmanagement van Jan Linders op bezoek, dat we informeerden over alle ins en outs van onze fruitteelt. Consumenten zouden zich er meer bewust van moeten zijn dat fruit een natuurproduct is. Wellicht zouden consumenten ook wat meer af kunnen stappen van het idee dat fruit er altijd perfect uit moet zien. Fruit moet vooral gezond en lekker zijn! Een wat kleiner blosje of een hagelvlekje op een vrucht zou helemaal niet zo’n probleem moeten zijn. Ook dat fruit zouden telers eigenlijk gewoon moeten kunnen verkopen.’

Fruitbedrijf van Westreenen publiceerde recentelijk een nieuwe bedrijfsfilm, klik HIER

Terug