Rien van der Maas

Watergift peer nauwkeuriger bepalen

Nieuws Datum
24/10/2022
Rien van der Maas, onderzoeker bij WUR-Open Teelten verrichtte de afgelopen vier jaar onderzoek naar watergift bij Conferenceperen. ‘Door de klimaatverandering is het steeds belangrijker om te weten wanneer je welke hoeveelheid water moet geven om een goede kwaliteit peer te krijgen.’ Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door Fruitpact.

Van der Maas: ‘Omdat droge periodes steeds vaker afgewisseld worden met periodes met veel neerslag is het voor fruittelers van belang om meer kennis te hebben over wanneer je fruitbomen water moet geven en hoeveel water dan. Fruittelers willen graag een balans tussen bloemknopvorming, scheutgroei en vruchtgroei. Uit eerder onderzoek naar droogtestress bij appels bleek dat we met een waterstrategie de scheutgroei van appelbomen konden reduceren, zonder dat de vruchtgroei verminderde. We wilden onderzoeken of dat ook voor Conferenceperen geldt, het perenras dat in Nederland het meest geteeld wordt.’

‘In het eerste jaar van ons onderzoek hebben we op de proeftuin Randwijk de bomen in sleuven geplant en zoveel mogelijk laten groeien. De perenbomen staan in sleuven van zo’n dertig bij vijftig centimeter en krijgen alleen druppelbevloeiing. In het tweede en derde jaar hebben we drie droogtestressbehandelingen binnen die sleuven toegepast door de bomen minder water te geven. Dat deden we één keer in de scheutgroeiperiode mei/juni en twee keer in de zes weken voor de pluk. We waren benieuwd of je als je milde droogtestress toepast en daarna het wateraanbod omhoog brengt de scheutgroei reduceert, maar wel dezelfde gewenste Conference-vruchtmaat krijgt van zo’n 65 tot 75 millimeter. De sleuf kan dichtgeklapt worden, waardoor de factor neerslag niet meegenomen werd in metingen. Gedurende het onderzoek hebben we de droogte toe laten nemen. Met onderzoeksapparatuur konden we heel precies het vochtgehalte van de bodem meten. Via een zogeheten pF-curve zetten we dat om naar de zuigspanning van de bodem.’

Was er eerder onderzoek verricht naar droogtestress bij appels, de eigenschappen van peren zijn totaal anders. ‘Alleen al doordat peren zichzelf koelen door te verdampen en appels niet. Het was daarom maar de vraag of peren eveneens in vruchtgroei zouden compenseren door ze water te geven na milde droogtestress. Toch bleek dit wel het geval. Uit vruchtgroei-curves bleek dat na periodes van flinke droogtestress vruchten de achterstand in vruchtgroei weer begonnen in te halen. Over het hele seizoen is ook waargenomen dat lichte droogtestress in juni en juli tot enige scheutgroeireductie leidde, terwijl er geen betrouwbare reductie in vruchtgroei optrad. Doordat we gedurende het onderzoek de droogte lieten toenemen, weten we dat bij extreme droogtestress de vruchtgroeicompensatie wel sterk kan afnemen. In langere droogteperiodes kunnen fruittelers daarom het beste kleinere hoeveelheden water blijven geven. Het vermogen tot compensatie van de boom blijft dan goed.’

De onderzoeker: ‘De onderzoeksresultaten zijn belangrijk als je zuinig om wilt gaan met water en wel het gewenste formaat peer wilt. Maar ze zijn ook interessant als je bijvoorbeeld minder water wilt geven als peren te groot worden. We hebben hiermee een start gemaakt met onderzoek naar watergift bij de Conferencepeer. Momenteel zijn we bezig met het formuleren van een onderzoeksvoorstel, waarbij we veel meer factoren willen combineren. We denken daarbij bijvoorbeeld alleen al aan het uitbreiden van het aantal droogtestressbehandelingen in voor- en najaar. Maar dat onderzoek zal op zijn zijn vroegst in 2024 van start gaan.’

Terug