Joke van Vrouwerff

Stuurgroeplid Van Vrouwerff: ‘niets groeit er zonder water’

Nieuws Datum
19/12/2022
Wethouder Joke van Vrouwerff (Verenigd West Betuwe) is opgegroeid met de fruitteelt rond haar dorp. “En nu heb ik de mooiste portefeuille die er is: platteland en duurzaamheid.” Ze is lid geworden van de Stuurgroep Fruitpact, namens de gemeente West Betuwe.

“Binnen Fruitpact werken Ondernemers, Onderzoek&Onderwijs en Overheid samen aan een krachtig fruitcluster. We staan aardig op de kaart met de Fruit Tech Campus, voortkomend uit de Regiodeal Fruitdelta Rivierenland. En met de Rode Kuis Bloesemtocht, die niet door dreigt te gaan. Ik vind dat we alles in het werk moeten stellen om die toch te behouden voor onze gemeente, de Bloesemtocht heeft een grote betekenis voor het toerisme, maar draagt ook bij aan de naamsbekendheid van West Betuwe als grootste fruitgemeente van Nederland.”

Ze is duidelijk trots op de fruitteelt, maar ziet ook bedreigingen. “Niets groeit of bloeit zonder water. Fruitpact is belangrijk voor de lobby over de reservering van drinkwatergebieden en is ook deelnemer aan de Betuwse Watertafel. Bij deze Watertafel is ook het Waterschap Rivierenland aangesloten; we willen het watersysteem in deze regio robuuster maken. Waterschaarste en vooral vasthouden van oppervlaktewater, is in onze regio denk ik de grootste bedreiging voor een vitale fruitsector. In een van de eerste weken in deze functie heb ik al ingesproken bij het provinciebestuur en de telers ondersteund in hun campagne ‘laat de teelt in de Betuwe niet opdrogen’ en ‘elke druppelt telt’ bij de reservering van de waterwingebieden in ons gebied. Gelukkig heeft het provinciebestuur gereageerd op een aantal moties van de Statenleden. Maar we zijn er nog niet, na die besluiten moeten we de aandacht niet laten wegzinken, actief zijn. Constant ons geluid laten horen.”

Van Vrouwerff neemt inmiddels deel aan het bestuurlijk overleg met de Provincie. “Het is afgelopen zomer maar net goed gegaan, heel knap hoe het Waterschap ervoor heeft gezorgd, door slimme waterregeling en op juiste tijden de sluizen of te sluiten of open te stellen, dat door een juiste dosering, er waterbeschikbaarheid bleef in ons gebied voor de fruitteelt. Maar er zijn meer zaken belangrijk. Het klimaat verandert, we moeten daar mee omgaan. Ook in de leefomgeving. Dat vergt twee dingen: bewustwording en een andere manier van kijken naar wat noodzakelijk is. En handelen. Het is in onze gemeente nog wel mooi en groen, maar we moeten echt maatregelen treffen. Natuurlijk, fruittelers zijn heel inventief en met technische middelen bezig hun oogst te realiseren, maar zij en de burgers komen er niet onderuit ingrijpender te gaan handelen, om zo de leefbaarheid van dit gebied en de gezondheid van de sector te bestendigen.”

Ze voelt zich op haar gemak als wethouder voor de lokale partij Verenigd West Betuwe. Van Vrouwerff is sinds 2013 politiek actief. Sinds april 2022 wethouder platteland. “Hier kan ik een mening uiten en proberen het verschil te maken. Ik neem deel aan veel bestuurlijke overleggen in regionaal verband en ook door deelname aan een platform als Fruitpact zie je meer verbanden en mogelijkheden. Er zijn tal van bedrijven die initiatieven op gebied van duurzaamheid ontwikkelen, die kennende wil ik dat er mooie combinaties ontstaan: wat is er op welke plek mogelijk? Uitdagingen voor ontwikkelingen in teeltondersteunende voorzieningen (TOV) in relatie met de energietransitie. De verbanden zien en zoeken en naar integrale oplossingen streven. Wat we nu besluiten heeft over dertig, veertig jaar consequenties. Omdenken dus, om onze boomgaarden te laten bloeien.”

Terug