Ans Mol

Tijd voor een nieuwe berekening spuitzones

Nieuws Datum
25/03/2023
Wethouder Ans Mol van gemeente West Maas en Waal is namens de Regio Fruitdelta Rivierenland lid geworden van de Stuurgroep Fruitpact. “Ik zie dat aanpassing nodig is in de wetgeving met betrekking tot fruittelers.”

Ze heeft ruimtelijk beleid en ruimtelijke ordening in haar portefeuille en was makelaar voor ze wethouder voor de Federatie Dorpslijsten werd. “Mijn ouders hadden een gemengd boerenbedrijf. Daarnaast zijn er in onze gemeente veel fruitbedrijven. Ik ken dus de agrarische wereld redelijk en zie de snelle verandering die erin plaatsvindt. Onze gemeente heeft na Buren en West Betuwe de meeste fruitboomgaarden. In en bij de dorpen levert dat soms wat wrijving op, want de spuitzone van 50 meter is de enige regel die stand houdt bij de rechter. Daar moeten we wat aan doen. De drift is inmiddels namelijk 90 tot 95 procent minder dan toen die regelgeving werd aangenomen.”

 

Ans Mol wil dat samen met andere gemeenten en met Fruitpact aanpakken. “In de Stuurgroep Fruitpact gaat het gesprek daar ook over. Daarin vertegenwoordig ik de bestuurlijke lijn. De rechter keurt de huidige woningbouwplannen bij boomgaarden soms af, omdat het ontbreekt aan wetenschappelijke onderbouwing bij onze argumentatie. Sterker nog: minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bleek niets van deze belemmering voor uitbreiden van woningbouw te weten toen ik hem sprak bij de ondertekening van de Woondeal. De bouw van 100.000 nieuwe woningen in deze regio kan er ernstig door in gevaar komen. Daarom bepleit ik op allerlei plekken, zoals bij provincie en Rijk, dat we het model uit de wetgeving wetenschappelijk laten toetsen met de huidige gegevens over drift en oppervlaktewater. De provincie vragen we het maken van zo’n nieuw model mede te financieren. De ruime spuitzones leveren voor het lokaal bestuur én de fruittelers soms belemmerende situaties op. In diverse dorpen hebben we daar momenteel last van omdat sommige boomgaarden in of dichtbij een dorpskern liggen.”

Ans Mol vindt duurzaamheid en het milieu daarbij ook belangrijk. “Tegelijkertijd zijn er eisen aan de kwaliteit van fruit. Je moet aan gewasbescherming kunnen doen als dat nodig is”.

Terug