Roy de Kat Angelino

De politiek mist de realiteit van de teelt

Nieuws Datum
25/03/2023
Roy de Kat Angelino uit Kesteren was als één van vijf jonge tuinbouwondernemers op 2 maart in het Laanboomhuis in Opheusden. Daar vertelde hij de partijen in het bestuur van de provincie “Fruit telen gaat niet vanzelf, de regels nemen toe en we doen al zo veel”.

“Er was een bloemenkweker, iemand uit de champignonteelt, een laanboomteler en nog wat tuinbouwsectoren. Alle vijf jonge ondernemers. Ik heb de politici meegenomen in onze realiteit: in de fruitteelt hebben we te maken met slechte prijzen voor appels, en een slechte verhouding tussen telers en supermarkten, we moeten voortdurend werken aan verduurzaming, de mogelijkheden voor gewasbescherming nemen enorm af en we hebben nu plagen waar we zonder die middelen echt machteloos tegenover staan. De regelberg groeit en we beschadigen zo langzamerhand aan de voedselzekerheid.”

Niet alles gaat moeilijk. “De prijzen voor peren zijn goed, maar voor appels als elstar en jonagold is het momenteel een ramp, de prijzen liggen onder kostprijsniveau. De oorzaak? Buitenlandse concurrentie en te veel aanbieders op de markt. Als Nederlandse fruittelers moeten we verduurzamen, maar daar staat geen beloning tegenover. De politiek heeft het meer op biologische teelt begrepen, maar daar hebben ze volgens ons een te rooskleurig beeld van. Daar wordt ook gespoten, het is er niet veel anders dan in de gangbare teelt zoals wij die hebben. Wij gebruiken ook feromoonverwarring, en spuiten niet op bloeiend onkruid. We hebben óók nestkastjes in de boomgaard. Laat ze maar eens komen kijken om een realistisch beeld van de gangbare teelt te krijgen.”

Hij ziet overigens wel toekomst voor zijn bedrijf. “Natuurlijk, daarom ben je eraan begonnen. Je hebt het ook van huis uit meegekregen. Maar die toekomst mag best wat kosten en moet niet alleen door ons worden opgebracht. Uiteindelijk moeten we zorgen voor voedselzekerheid. Als ik de politiek één ding zou mogen zeggen, is het de aanbeveling, zich goed bewust te zijn van wat we doen. Het gaat allemaal niet vanzelf. We hebben het schoonste fruit van de wereld hier. We zijn daar trots op, maar we missen er wat waardering voor. En dan die regelgeving: je hebt de ene investering net gedaan en dan is er weer een nieuwe regel. De politiek mist de realiteit van de teelt. Ik nodig alle (nieuwe) Provinciale Statenleden in het voorjaar graag een keer uit op ons bedrijf. ”

Terug