Jan Peeters - Johan Sonneveld

Rode bes praktijkonderzoek Randwijk

Nieuws Datum
25/03/2023
De teelt van rode bessen in Nederland zit voor 70 procent in het rivierengebied. “Een kleine maar vitale sector, die echter ook problemen kent. Reden voor Proeftuin Randwijk om bij Fruitpact een onderzoeksvoorstel in te dienen”, zegt Jan Peeters. Hij is namens Proeftuin Randwijk lid van de Stuurgroep Fruitpact.

Samen met onderzoeker Johan Sonneveld werkt hij aan een praktijkproef rode bes op de Proeftuin in Randwijk. “Vier jaar geleden  heeft Proeftuin Randwijk op verzoek van de WUR een doorstart gemaakt van de voormalige KICK kleinfruitproeftuin. Maar werken aan frambozen, bramen, blauwe bessen en rode bessen bleek door de versnippering niet handig. Wil je toonaangevend zijn op een terrein, dan moet je concentreren. We zijn op de meerjarige teelt van rode bessen gekomen. Het is een vitale sector, 70 procent van de afzet in Nederland komt uit het rivierengebied. Maar de struiken hebben steeds meer last van bodemziekten en de telers hebben er last van dat er steeds minder middelen kunnen worden ingezet tegen plagen als luis, of fungiciden.”

Een belangrijk aandachtsveld ligt in het beheersen van bewaarrot. Rode bessen worden maar voor een klein deel tijdens de oogst verkocht, de meeste rode bessen worden gespreid afgezet, zelfs tot april/mei. Er is een jaarrond aanbod van Nederlandse rode bessen. ”Maar daarvoor komt er wel wat kijken”, zegt onderzoeker Johan Sonneveld. “Je moet er in de bloei al bij zijn om straks niet met schimmels in je bewaarproces te zitten.” Het meest geteelde ras rode bessen, Rovada, is bovendien gevoelig voor bodemziekten. De aanplant gaat minder lang mee dan vroeger, en de oogst is ook niet gelijk. Kortom, het is tijd te onderzoeken met welke maatregelen we de teelt kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld door te enten op minder gevoelige bessensoorten, of schimmel aanbrengen om andere schimmels te onderdrukken. Ook de plaats van de watergift zit in het onderzoek. We vragen ons af of je ook uit de grond, in potten resultaat kunt boeken zodat het de investering waard wordt.”

Fruitpact stuurde het onderzoeksvoorstel naar Greenport Gelderland, het gaat tenminste vier jaar duren. Jan Peeters: “In die tijd moeten we stappen kunnen maken en zien of we bijvoorbeeld met het aanbrengen van schimmels, antagonisten, verder komen. We hebben al een aantal velden geprepareerd voor de proef, die dit voorjaar moet beginnen. De Proeftuin kent overigens genoemde problemen zelf ook.”

Jan Peeters is een van de oprichters van Fruitconsult, het bedrijf is één van de drijvende krachten achter Proeftuin Randwijk. Op deze locatie doet de WUR het fundamentele onderzoek. Dit omvat onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst, maar vaak nog meerdere jaren op zich laat wachten voordat ze praktijkklaar zijn. Proeftuin Randwijk doet echter ook veel praktijkproeven, dus onderzoeken of demonstraties die direct toegepast kunnen worden in de praktijk. Zij verzorgen deze proeven met de twee andere aandeelhouders, namelijk Delphy en de Cooperatieve Adviesdienst (CAF). Deze drie partijen  vormen samen de onafhankelijke voorlichting in Nederland. Doordat zij binnen Proeftuin Randwijk samen optrekken is de teler er ook van verzekerd dat onderzoeksresultaten snel doorstromen in de praktijk. Mijn grootste zorg voor de sector? Eerder een wens. Er met de hele keten voor zorgen dat de teler duurzaam én efficiënt fruit kan blijven telen.”

Terug