Arjen van Nulanf

Goede toekomst voor fruitteelt rivierengebied

Nieuws Datum
30/05/2023
Arjen van Nuland, algemeen directeur van AgruniekRijnvallei is een nieuw lid van de Stuurgroep Fruitpact. “Ik zie een goede toekomst voor de fruitteelt. Dit gebied heeft alles: ondernemers met toekomst en een infrastructuur vol kennis, afzet en opleidingsperspectief. Dat moeten we koesteren.”

Hij werkt al heel lang in de agrosector. “En ook al heel lang met en voor coöperaties. Ik was ook 9 jaar directeur van de vereniging van Nederlandse coöperaties, de Nationale Coöperatieve Raad. Een groot deel van de Nederlandse landbouw en tuinbouw is coöperatief.” AgruniekRijnvallei heeft ook een vestiging in Waardenburg en is aandeelhouder van de Proeftuin in Randwijk.

Het uitgangspunt van coöperaties is wat hem jaar na jaar boeit. “Een coöperatie als de onze is geen doel, maar een middel om bedrijfsvoering van de leden te bevorderen. Niet voor niets heette de eerste coöperatie in Nederland ‘Welbegrepen Eigenbelang’.  Het gaat niet om de winstgevendheid van dit bedrijf, maar om de continuïteit van en het voordeel voor de ledenbedrijven. Onze horizon ligt op de lange termijn, en bij de ondernemer en de toekomstige ondernemer. Het belang van de leden staat voorop. We hebben een heel divers ledenbestand, 2.000 leden uit verschillende sectoren: veehouderij en plantaardige teelten waaronder fruitteelt.  Het interessante is dat je steeds werkt met verschillende horizonten van de leden, en net als iedere teler of boer denk je steeds aan de balans tussen korte termijn resultaat en lange termijnperspectief van het bedrijf dat je doorgeeft.”

“AR heeft verschillende pijlers. De grootste is de veevoedertak waarbij we in onze 6 fabrieken hoogwaardige voeders maken voor de veehouderij. We hebben een op- en overslagbedrijf voor grondstoffen van veevoeders en exploiteren 9 Welkoopwinkels.

Onze plantaardige tak (AR Plant) adviseert ondernemers in hun teelten en levert de benodigde producten. De CAF is de advies- en onderzoekskant gericht op de fruitteelt. Hierdoor adviseren we de fruittelers niet alleen rechtstreeks maar dragen we ook bij aan kennisontwikkeling en -verspreiding. Door deelname in initiatieven zoals Fruitpact, waar onderwijs, ondernemen en overheid samenkomen proberen we de infrastructuur van de fruitteelt te verbeteren. Want door te werken aan de omgeving waarin onze ondernemers werken, kun je het verdienvermogen van die ondernemers bevorderen. Het is belangrijk dat alle partijen samenwerken. Het economisch belang van de fruitteelt is zeer groot en het past uitstekend bij het imago van de regio. We moeten dus de handen ineenslaan om deze sector te blijven stimuleren.”

“We hebben veel vertrouwen in de toekomst van de fruitteelt in het rivierengebied. Niet alleen zijn de teeltomstandigheden zoals klimaat en beschikbaarheid water, goed. Er is ook een infrastructuur waar kennis, kunde, afzet en opleidingen samenkomen. Denk bijvoorbeeld aan de Fruit Tech Campus en de Proeftuin Randwijk. Kortom, het is een regio waar veel innovatie zit. En innovatie is besmettelijk, wanneer je het om je heen ziet gebeuren, wordt je vanzelf meegetrokken.”

Terug