Albert Thijssen

Regiomanager Fruitdelta: je hebt hier goud in handen

Nieuws Datum
11/07/2023
Albert Thijssen van Provincie Gelderland is regiomanager Fruitdelta Rivierenland. “Rivierenland heeft een sterk raamwerk aan groepen en organisaties die de grote vraagstukken van deze tijd en de toekomst kunnen aanpakken. Mijn taak is daarin de gezamenlijke werkkracht te bundelen, want het rivierengebied heeft goud in handen.”

Planoloog Thijssen werkte voor Gelderse gemeenten voordat hij in het provinciehuis begon. Sinds eind 2022 is hij regiomanager. “Het provinciebestuur wil de grote transities in bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, dus grondgebruik, klimaat, energie, woningbouw of recreëren, met de regio’s samen voorbereiden en uitvoeren. In het rivierengebied gaat het dus ook om zaken als de zoetwatervoorraad, cruciaal voor de fruitteelt. Maar ook om locaties voor woningbouw of bedrijvigheid. Fruitdelta Rivierenland was voor mij een onbekend gebied, maar ik ben ervan onder de indruk. Het is een uiterst belangrijke Schijf van Vijf middenin het land: je hebt rivieren, snelwegen, tuinbouw, bedrijvigheid en vooral veel kennis en daadkracht voorhanden. Organisaties als Fruitpact en Laanboompact, Greenport Gelderland en de al bestaande samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs bieden de kansen op nu al een aanzet te geven om de grote vraagstukken die op ons af komen, op verantwoorde en creatieve wijze op te gaan lossen. De provincie heeft het Rijk aangeboden hier regie op te voeren, het provinciebestuur heeft gezegd dat in samenhang met de hele keten te willen realiseren.”

Tot nu toe zijn er dus veel organisaties die allemaal een eigen agenda voeren. “Er ligt een veelbelovend raamwerk, waarop we kunnen gaan bouwen. Dat betekent ook dat we clubs als Fruitpact, of de Betuwse Watertafel in hun kracht moeten gaan zetten, kracht die we in samenwerking kunnen ontwikkelen. De regio zelf moet de bouwstenen voor nieuwe plannen  aanleveren. Ik zie veel ondernemerschap, zoals in het fruitcluster. Die mentaliteit en de innovaties die eruit zijn voorkomen, moeten we als keten van betrokken gemeenten en organisaties gaan inzetten.”

Hij ziet de fruitsector in al zijn facetten tijdens werkbezoeken, maar ook als recreatief fietser. “Het is een lust voor het oog, een productielandschap waarin wordt geleefd. Ik vind het elke keer weer mooi, in alle seizoenen. De innovaties, het grondgebruik, de successen op gebied van beperken van gebruik van gewasbescherming, het feit dat dit gebied een grote voedselproducent is, vind ik indrukwekkend. Tegelijk zie ik ook de vraagstukken waar we als gebruikers van dat landschap voor staan.  Ik heb vertrouwen dat we door nauwer samen te werken daarin de goede richting voor uitvoering van nieuwe plannen vinden.”

Terug