Jan Peeters

Minder Parkinson? Meer fruit eten!

Nieuws Datum
11/12/2023
Veel telers en betrokkenen bij de fruitsector voelen dat gewasbescherming in relatie tot gezondheid geframed wordt. Fruitconsult-adviseur Jan Peeters is bezorgd over de wijze waarop professor Bas Bloem, hoogleraar neurologie in Nijmegen, en ook de redactie van De Gelderlander de relatie leggen tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en Parkinson.

Peeters schreef een artikel over de ontwikkeling van Parkinson in Nederland en roept op tot veel meer nuance in de discussie, omdat de cijfers de ‘pandemie’ aan Parkinson niet ondersteunen. “Wat er gebeurt, is dat door berichten in de media de telers zich geframed voelen als gifspuiters , de plattelandsbevolking bang wordt voor mogelijke blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en de consument een toenemend gevoel van onveiligheid krijgt voor de consumptie van fruit. Vooral dit laatste kan de toch al beperkte consumptie van groente en fruit verder onder druk zetten.”

“Nederland kent op dit moment ruim 40 procent meer 65- plussers dan in 2010. Het feit dat het aantal nieuwe gevallen van Parkinson(isme) zich in de afgelopen 10 jaar heeft gestabiliseerd op 6000 nieuwe gevallen per jaar, is bij de snel toenemende vergrijzing eigenlijk heel verrassend. Parkinson komt immers met name bij mensen van boven de 65 voor. Gecorrigeerd voor de vergrijzende bevolking neemt  Parkinson dus af.”

Bas Bloem wees gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aan als oorzaak van een ‘30 procent toename’ van Parkinson tussen 2010 en 2020. “In totale aantallen Parkinsonpatiënten klopt dit wel, maar er is geen correctie voor vergrijzing. Hij pleit ervoor om middelen als glyfosaat uit voorzorg maar te verbieden en wil bij alle gewasbeschermingsmiddelen een betere evaluatie van het risico op het veroorzaken van hersengerelateerde ziekten.”

Peeters is vóór een algemeen gezondheidsonderzoek onder agrariërs en vóór een evaluatie van de wijze waarop middelen beoordeeld worden. “Een middel dat aantoonbaar schadelijk is voor de gezondheid, moet meteen verboden moet worden.” Hij is gezien de cijfers rond Parkinson echter tegen de wijze waarop het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geframed wordt. “Op basis van de berichten pleiten milieuorganisaties en politici voor een massale overgang naar een biologische teelt. Dit maakt voor veel gezinnen onhaalbaar om voldoende groente en fruit te eten, biologisch is anderhalf tot twee keer zo duur dan conventionele teelt.
“Maar 20 procent van de bevolking eet dagelijks de hoeveelheid groente en fruit die door het Voedingscentrum zijn aanbevolen. Recente mediaberichten na professor Bloem’s uitlatingen schrikken de consument af. Ze worden bang om conventioneel geteeld fruit te eten.” Peeters verwelkomt uitlatingen van Bloem in TV-programma Nieuwsuur begin december. “Bloem bevestigde dat een voldoende groente- en fruitconsumptie de gevoeligheid voor Parkinson vermindert. Hij stelde niet langer, middelen uit voorzorg te verbieden, maar eerst grondig onderzoek te doen. Vind je geen risico’s dan kun je het middel toestaan. Hij zei ook er niet op uit te zijn de agrarische bevolking het leven zuur te maken. Hopelijk is dit een eerste aanzet om de kou uit de lucht te krijgen, opdat de teler weer maatschappelijke steun krijgt voor het belangrijke werk dat hij doet: gezonde voeding produceren.”

Het artikel van Peeters is ter hand gesteld aan de NFO en dagblad De Gelderlander

Terug