Handreiking TOV aangeboden aan Regio Fruitdelta Rivierenland

Nieuws Datum
29/01/2024
“Heel goed dat de sector ons confronteert met een verwachting, ontwikkelingen en de huidige problemen”, aldus Jan Kottelenberg. De burgemeester van Neder-Betuwe en portefeuillehouder speerpunt Agribusiness in het regiobestuur van Fruitdelta Rivierenland nam onlangs de actualisatie van de Handreiking Teeltondersteunende Voorzieningen in ontvangst die Fruitpact, Laanboompact, Glastuinbouwpact Bommelerwaard - Tielerwaard (Greenport Gelderland) lieten maken.

Kottelenberg kreeg de Handreiking van burgemeester Servaas Stoop van West Betuwe – voorzitter van het Fruitpact- in de Fruit Tech Campus in Geldermalsen. “Fruitdelta Rivierenland geeft als regiobestuur ook aan hoe het aankijkt tegen de ruimtelijke ontwikkelingen de regels die daarmee gepaard gaan. Het is daarbij handig te weten wat er leeft in de zo belangrijke tuinbouwsector. Daarmee kunnen we de impact van wensen van ondernemers op het landschap beter beoordelen.”

“De kennis van die ontwikkelingen zit hier, de pacten hebben bij elkaar veel historie. Zij weten hoe bepalend de regels rond Teeltondersteunende Voorzieningen  (TOV) kunnen zijn. Er zijn grote verschillen tussen stedelijke omgevingen en het buitengebied. In Buren bijvoorbeeld wonen er veel burgers in het buitengebied. Teeltondersteunende Voorzieningen wegen daar dus voor het aanzien zwaarder. ”

En wat gebeurt er nu met die Handreiking? “Het is een actualisatie van een tien jaar oud document. Het wordt behandeld in het Speerpuntberaad Agribusiness en na bespreking vragen we de ambtenaren met een voorstel te komen. Het wordt als het aan mij ligt ook besproken met de wethouders Ruimte van de acht gemeenten in Regio Rivierenland. Want deze kwestie is voornamelijk een ruimtelijk probleem.”

De vorige versie van het document werd door gemeenten soms lokaal geïnterpreteerd. Kottelenberg vindt dat alle regels in deze gelijk moeten zijn in de hele Regio. “Mijn insteek bij deze Handreiking is, het met de acht gemeenten samen te doen. Die discussie wil ik aangaan. We zien wel of dat werkbaar wordt.”

De actualisatie van het document is geschreven door oud-directeur van de Veiling Zaltbommel Peter van Osch in opdracht van de drie pacten.

Naast de lancering van de Handreiking ging op 22 januari ook de website www.teeltondersteunendevoorzieningen.nl  in de lucht. Daarop kunt U de Handreiking TOV downloaden, maar ook actuele ontwikkelingen en nadere uitleg volgen. De intentie van de website is om continu de meest up-to-date informatie te bevatten, inclusief veel uitleg over nut en noodzaak van TOV.

Terug