Zonnepanelen boven gewas: nog niet ideaal

Nieuws Datum
29/01/2024
Op hetzelfde perceel tuinbouw en opwekken van energie klinkt mooi. Maar is het al zinvol? Wetenschapper dr. Wilma Eerenstein, partner in het project Sunbiose, wees telers en kwekers op de drempels die er nog liggen.

Zonnepanelen boven tuinbouwgewassen hebben impact op de opbrengst. Maar er zijn ook voordelen, stelde Eerenstein tijdens de bijeenkomst over Teeltondersteunende Voorzieningen, waar Fruitpact, Laanboompact en Glastuinbouwpact Bommelerwaard – Tielerwaard samen met Greenport Gelderland een Handreiking voor lieten maken die is aangeboden aan het Regiobestuur.

“Panelen boven bijvoorbeeld fruitbomen beschermen tegen ziekten, beperken verdamping en verbeteren het watermanagement. Je kunt water beter opvangen en bewaren en het biedt diversificatie van gebruik van de landbouwgrond. De temperatuurschommelingen in een boomgaard blijven beperkt en schade door nachtvorst vermindert. Je hebt dus minder schade, geen plastic kappen om in te investeren, stormen en hagel grijpen minder aan.”

Maar er zijn ook andere gevolgen, zo blijkt uit de proeven die tot nu toe zijn gedaan tijdens het project Sunbiose, waaraan ook ZLTO, WUR LTO Noord en TNO meedoen. “Je krijgt ongeveer 20 procent minder gewas of opbrengst. En fruit verliest een even groot percentage aan suikers. Overigens is de impact op peren nog niet onderzocht.”

En dan is er nog de kwestie van de panelen boven de gewassen. “Volgens de huidige ruimtelijke regels gaat het om een zonnepark wanneer je panelen boven gewas aanbrengt. Maar het is gewoon agrarische grond. Een Handreiking zoals de regionale pacten hier hebben uitgebracht, kan die situatie wijzigen. Het is immers in de eerste plaats een Teeltondersteunende Voorziening, de landbouwstatus van het perceel blijft behouden. Middels een hoge haag om een perceel kun je ook visueel iets aan de situatie doen. Verder is het investeren in zonnepanelen duurder dan kappen of netten aanbrengen.”

Ze concludeert dat verder onderzoek nodig is. “We moeten meer weten over de impact op gewassen en een rendabel businessmodel opstellen. Daarnaast is een aanpassing van de wet- en regelgeving nodig, en moeten we het ontwerp van de constructies verbeteren. In Frankrijk wordt gewerkt aan beweegbare panelen, zodat er meer licht op het gewas valt en de opbrengst van de panelen door meedraaien met de zon verbetert.”

Terug