Stabiliteit en continuïteit binnen fruitteeltPerspectief voor de fruitteeltTerugblik zeven jaar voorzitterschap FruitpactLTO wil bijdragen aan energie-transitieJan Kottelenberg, regio Rivierenland: ‘Geef de agribusiness lucht’Water ook voor fruit- en laanboomteelt beschikbaar houdenOnderzoek beter bewaren perenWater voor fruitteeltEerste boom Langste Boomgaard geplantNieuw stuurgroeplid Fruitpact Kees de Kat