Downloads

Het Fruitpact werkt jaarlijks met een werkplan en om de paar jaar geeft zij een brochure uit over de projecten die het Fruitpact ondersteunt. Deze werkplannen en brochures treft u hieronder aan. Als onderdeel van Greenport Gelderland delen wij ook graag haar uitgaven.

Fruit: vierde pijler van Gelderland

Fruit is één van de economische én ecologische pijlers van Gelderland, we kunnen wel stellen de vierde pijler van Gelderland.

Download
Publicatie

Inspiratieboek Wegennet buitengebied in Rivierenland

Fruitpact heeft in 2015 het inspiratieboek Wegennet buitengebied in Rivierenland opgesteld.

Download
Publicatie

Handreiking Huisvesting Arbeidsmigranten

Fruitpact heeft in 2013 de beleidshandreiking Huisvesting buitenlandse arbeidskrachten opgesteld.

Download
Publicatie

Boomgaard van de Toekomst

Aan de hand van de resultaten van het project Boomgaard van de Toekomst heeft Fruitpact in 2020 een visual laten opstellen. Voor meer…

Download
Publicatie

Handreiking Teeltondersteunende voorzieningen

Fruitpact heeft de handreiking Teeltondersteunende Voorzieningen opgesteld.

Download
Publicatie

Inspiratieboek Landschappelijke Inpassing

Het Fruitpact heeft in 2014 het inspiratieboek Landschappelijke Inpassing - Agrarische Bedrijven in Rivierenland opgesteld.

Download