Een economisch cluster van betekenis

Het Fruitpact is een bijzonder samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven in het Rivierenland: de Betuwe, het Land van Maas en Waal en de Bommelerwaard. De fruitteelt is van oudsher sterk op deze plek verankerd en heeft veel aanverwante bedrijvigheid, onderwijs en toerisme aangetrokken. Daarmee heeft de sector zich nationaal en regionaal ontwikkeld tot een economisch cluster van betekenis.

In het licht van (inter)nationale economische ontwikkelingen wil het Fruitpact de Nederlandse en internationale concurrentiepositie van het fruitcluster versterken en uitbouwen. Met haalbare doelstellingen en concrete projecten, die op korte en lange termijn tastbaar resultaat opleveren. Voor grote en kleine bedrijven, voor werkgevers, werknemers en inwoners.

De kracht van het Fruitpact zit in de nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en regionale overheid, versterkt door een grote persoonlijke betrokkenheid.

Samen sterk voor fruit in het Rivierenland!

Alle partijen in het fruit krijgen hiermee een flinke steun in de rug om samen ambities te realiseren, die elke partij afzonderlijk moeilijk kan waarmaken. De kracht van het Fruitpact zit in de nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en regionale overheid, versterkt door een grote persoonlijke betrokkenheid.

 

De projecten die het Fruitpact vanuit haar visie ondersteunt bepalen het gezicht van het succes van dit samenwerkingsverband. U zult het Fruitpact dus vooral leren kennen door deze projecten, die reeds jaren in de regio worden uitgerold. Misschien bent u er bij betrokken, of start u zelf een nieuw project. Het Fruitpact is er klaar voor. Want niet voor niets is het motto: Samen sterk voor fruit in het Rivierenland!
Het Fruitpact maakt onderdeel uit van het tuinbouwprogramma Greenport Gelderland en is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

Ambitie van het Fruitpact

De participanten hebben het Fruitpact gesloten om met elkaar de vitaliteit en de economische, sociale en ecologische duurzaamheid van de fruitsector in het Rivierenland te verbeteren. De toekomst ligt in de slimme combinatie van lokale productie, regie over productie elders, handel, verwerking en bewerking, service en logistiek. Door benutting van de aanwezige expertise en bereidheid tot samenwerking kan dit de (inter)nationale concurrentiepositie versterken. Het Rivierenland heeft de ambitie om uit te groeien tot het toonaangevende fruitcluster in de wereld. De participanten realiseren zich hierbij dat het gaat om ondernemerschap en om oog voor maatschappelijke randvoorwaarden en veranderende markt- en machtsverhoudingen.

Organisatie

Het Fruitpact is in 2007 ondertekend door tien dragende organisaties. Daarnaast wordt het Fruitpact ondersteund door een steeds groter wordende groep van organisaties in FruitDelta Rivierenland. Dat zijn fruittelers, handelsbedrijven, logistieke bedrijven, toeleveranciers en dienstverleners, kennisinstellingen, adviesbureaus, onderwijs, gemeenten en Provincie.

In de stuurgroep nemen de dragende organisaties deel die het Fruitpact in 2007 ondertekend hebben, aangevuld met partijen die gezamenlijk het strategisch platform van het fruitcluster in Fruitdelta Rivierenland vormen. Vandaag de dag is de samenstelling van de stuurgroep als volgt:

• Gemeente West Betuwe
• Gemeente Buren
• Vogelaar Vredehof
• Koninklijke Fruitmasters
• Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO)
• Provincie Gelderland
• Rabobank
• Regio Rivierenland
• Wageningen UR
• Proeftuin Randwijk
• Fruit Tech Campus
• AgruniekRijnvallei

Het Fruitpact wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, de heer Servaas Stoop.