Footprint Fruitteelt

Project Locatie
Footprint Fruitteelt Provincie Gelderland

De vraag van consumenten en retailers naar duurzaam geproduceerde tuinbouwproducten neemt toe. Transparant zijn over teelt en productiewijze hoort hierbij. Een breed erkende techniek om de milieu-impact van producten te berekenen, te benchmarken en te monitoren is een levenscyclus of milieu-footprint analyse. In Nederland zijn de afgelopen jaren rekenregels voor een aantal gewassen ontwikkeld, waaronder die van appel. Er is echter nog geen sprake van een bruikbaar tool:

Om de footprint van diverse fruitgewassen vast te stellen;
Voor ondernemers om hun eigen footprint te berekenen, met behulp van een onafhankelijke derde vast te stellen en de uitkomst te gebruiken om te werken aan een lagere footprint (managementtool).
Verfijning tot een praktische tool is noodzakelijk om de impact van de verschillende milieu compartimenten verder inzichtelijk te maken.

Doelstelling van het project:

  • Ontwikkelen tool waarmee bedrijven kunnen benchmarken en hun footprint kunnen verbeteren
  • Footprint fruitteeltgewassen, fruitteeltbedrijven en de sector in beeld brengen
  • Ontwikkelen van handvatten voor positionering fruitteeltsector als klimaat vriendelijke/neutrale sector

Activiteiten:

  • Verfijning, verbeterde LCA methode/input. “De Fruitteelt footprint managementtool”
  • Rekentool LCA methode ontwikkelen, met doorrekening van enkele ondernemers. Resultaat een praktijk gereed model dat via beide organisaties verspreid zal worden binnen de NL fruitteelt.
  • Analyse van kansen voor sectorpositionering

Deelnemers:

  • Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO)
  • Partners ‘Fruit Vooruit’ (o.a. Fruitmasters, The Greenery, Vogelaar Vredehof, GroentenFruit Huis, CAF, FruitConsult)
  • Rabobank

Beoogde looptijd van het project:

Oktober 2019 – voorjaar 2020

Terug