Bestrijding van de Suzuki-Fruitvlieg

Project Locatie
Bestrijding van de Suzuki-Fruitvlieg Provincie Gelderland

Ruim 5 jaar jaren geleden is er een nieuwe fruitvliegsoort (D. suzukii) vanuit Zuid-Europa in Nederland gekomen die voor zeer veel schade zorgt in het zacht fruit. In de afgelopen jaren heeft fundamenteel onderzoek plaatsgevonden (o.a. in de kersenteelt). Hiermee is de grote lijn van de levenscyclus van de suzuki-fruitvlieg bekend geworden en zijn er bruikbare denkrichtingen voor bestrijdingsstrategieën. Met name deze strategieën dienen nu op praktijkschaal verdiept en uitgewerkt worden per teelt en per jaargetijde.

Doelstellingen project:

 • Ontwikkeling van een zo duurzaam mogelijke strategie tegen suzuki-fruitvlieg
 • Implementatie van nieuwe kennis die in de laatste jaren is voortgekomen uit onderzoek

Activiteiten:

 • Startfase seizoen 1: vormen van een groep van vijf kersentelers en twee bramen- of frambozentelers, afspreken van een bestrijdingsstrategie per teelt en per deel van het seizoen op basis van nieuwe kennis (in twee bijeenkomsten).
 • Uitvoeringsfase seizoen 1: uitzetten van de toetspercelen, uitvoeren van de bestrijdingsstrategie onder leiding van Wageningen UR, monitoren van de resultaten, twee tussentijdse evaluatiebijeenkomsten.
 • Evaluatie en kennisdeling seizoen 1: verwerken van de verzamelde gegevens en evaluatie met de projectpartners, presentaties voor telers.
 • Herhaling van onderdeel 1 t/m 3: In het tweede projectjaar worden dezelfde fasen doorlopen, inclusief publicaties over de resultaten.

Deelnemers:

 • Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO)
 • Wageningen University & Research (WUR)
 • Fruitconsult/Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF)
 • Vijf kersentelers
 • Twee kleinfruit telers
 • Consortium bedrijfsleven fruitsector

Looptijd van het project:

Maart 2018 – januari 2020

Links naar artikelen:

Terug