Boomgaard van de Toekomst

Project Locatie
Hoe ziet de boomgaard van de toekomst er uit? Provincie Gelderland

Regio Rivierenland heeft in haar Regionale Strategische Visie opgenomen dat in de Regio moderne fruitteelt wordt gefaciliteerd. Maar hoe ziet dat er uit en wat betekent dat voor het buitengebied (nu 4500 ha fruit) en de wet- en regelgeving in de toekomst? Dit project richt zich specifiek op de beeldvorming en dialoog vanuit de triple helix (ondernemers, overheden, onderzoek).

Doelstellingen project:

 • Gezamenlijke beeldvorming van de technologische innovaties die (bijna) marktrijp zijn, en de impact daarvan op de boomgaard
 • Gezamenlijk bepalen van de impact van deze ontwikkelingen op het buitengebied en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving in de toekomst (waaronder de Omgevingswet)
 • Door samen het proces te doorlopen een gezamenlijk beeld, betrokkenheid, bewustwording en begrip

Activiteiten:

 • Uitwerken toekomstbeeld inclusief bronnen: werksessie met/bij Wageningen University & Research (WUR), werksessie met ambassadeurs Fruitpact, uitwerken dialoogmap (visualisatie), uitwerken processtappen (bijeenkomsten, excursies).
 • Dialoog met stakeholders over toekomstbeeld: 3-4 excursies om innovaties ter plekken te aanschouwen met gebruik van de seizoenen.
 • Dialoog met stakeholders over de impact op het buitengebied en wet- en regelgeving
 • Verslaglegging en verspreiding: YouTube-filmpje (i.s.m. ROC Rivor), rapportage, publiciteit
 • Projectmanagement en rapportage

 

Deelnemers:

 • Stuurgroep en ambassadeursgroep Fruitpact
 • Wageningen University & Research
 • Regio Rivierenland
 • Bestuurders en ambtenaren van 10 gemeenten Regio Rivierenland
 • Provincie Gelderland
 • Rijnconsult

 

Looptijd:

Januari 2019 – Januari 2020

 

Links naar artikelen:

Terug