De Fruitigste Sector: Het eerlijke verhaal goed verteld

Project Locatie
Project De Fruitigste Sector: Het eerlijke verhaal goed verteld Provincie Gelderland

Gelderland (en meer specifiek de Betuwe) heeft van oudsher een fruitprofiel. Een goed en duurzaam imago van de sector is van belang voor de toegevoegde waarde van producten en het draagvlak voor ontwikkelingen in de sector. Echter, het imago van de sector staat continu onder druk. Fruittelers willen transparant en met trots een eerlijk verhaal vertellen over de sector. Een feitelijke en cijfermatige onderbouwde boodschap over de positieve aspecten van de fruitteelt op verschillende facetten van de bedrijfsvoering ontbreekt, net als een centrale plek waar deze gegevens beschikbaar zijn.

Doelstellingen van het project:

 • Versterking van het imago van fruitteeltbedrijven door op cijfers en feiten gebaseerde informatie
 • Versterken van de trots van fruittelers op hun vak
 • Centralisatie van de feiten en cijfers over de sector (zoals duurzaamheid, biodiversiteit, arbeid etc.)
 • Een gecentraliseerd overzicht van de inspanningen van fruittelers om de bedrijfsvoering te verduurzamen
 • Nieuwe positionering van de sector

Activiteiten:

 • Fact Finding: opstellen van overzicht met feiten en cijfers (sectorbreed), ingezoomd op Gelderland
 • Het verhaal opbouwen: houden van strategische sessies met marketingdeskundigen, sectorkenners en fruittelers om in te zoomen op de gevonden feiten en cijfers en een kernboodschap te formuleren. Vertalen van de kernboodschap naar een verhaal in tekst, beeld en cijfers.
 • Delen van het verhaal: De feiten en cijfers worden beschikbaar gesteld via mailing, website, factsheets (flyers) en social media. Organiseren van een bijeenkomst voor fruittelers en ketenpartners.

Deelnemers:

 • Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO)
 • Fruittelers
 • Fruitmasters
 • Vogelaar Vredehof
 • Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF)
 • Fruitconsult

Looptijd van het project:
Mei 2019 – Januari 2020

Terug