Droogtestress bij peren Deel 2

Project Locatie
Droogtestress bij peren Deel 2 Provincie Gelderland

De klimaatveranderingen leiden waarschijnlijk tot een grilliger weerbeeld waardoor vaker drogere perioden voorkomen. Het realiseren van voldoende grote maat peer wordt als gevolg van de klimaatveranderingen moeilijker. Het is daarom van belang om aan te kunnen geven wanneer watergift nodig is om ongewenst maatverlies te voorkomen. Tegelijkertijd kan op basis van kennis efficiënter met een eventuele lagere beschikbare hoeveelheid water worden omgegaan.

Dit project is een vervolg op het Fruitpact project ‘Watergift peer deel 1’. De resultaten van de eerste behandelingsjaar 2019 laten zien dat scheutgroeiregulatie mogelijk is. De dracht was in 2019 relatief laag wat een vertekenend beeld kan geven. De resultaten in 2020 en 2021 zullen daar uitsluitsel over geven omdat dan de dracht naar verwachting veel hoger zal zijn. Voor 2020 en 2021 is van belang om het onderzoek te vervolgen bij hoge dracht met de vragen:

  • Hoever kan men gaan in het reduceren van scheutgroei door droogtestress zonder hergroei bij herbevochtiging te krijgen en wat is dan het vruchtgroei-effect en het overjarige bloemknopvormingseffect?
  • Wat is het minimaal vochtaanbod-niveau om geen vruchtgroeireductie te krijgen?

Doelstelling van het project:
Het vaststellen van normen voor de vochttoestand van de grond (zuigspanning) om ongewenst maatverlies bij peer te voorkomen.

Activiteiten:

  • Fase 1: aanleg proefsysteem en planten, eerste (proef)metingen bij peer (reeds uitgevoerd tijdens project deel 1)
  • Fase 2: Metingen gedurende drie jaar
  • Fase 3: evaluatie en communicatie

Deelnemers:

  • Wageningen University & Research (WUR)
  • Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO)
  • EZ
  • Individuele telers, afnemers en toeleveranciers

Beoogde looptijd van het project deel 2:
Januari 2020 – Januari 2022

 

Terug