Haalbaarheidsstudie Verbetering Appelareaal Regio Rivierenland

Project Locatie
Haalbaarheidsstudie Verbetering Appelareaal Regio Rivierenland Regio Rivierenland

De appelteelt in de regio Rivierenland is belangrijk voor deze regio en de nationale en internationale positie van de Nederlandse fruitteelt. In de toekomst kan deze rol nog belangrijker worden. De regio Rivierenland heeft de potentie om er de beste appels te laten groeien, heeft een uitstekende infrastructuur met sterke en diverse partners in de keten.

Dit vraagt vitale, markt- en toekomstgerichte teeltopstanden, die een rendabele exploitatie mogelijk maken. De inschatting is dat de teeltopstand met appelbomen in regio Rivierenland flink verouderd is, onvoldoende aansluit bij de markt, en daarmee ook voor het komend decennium een lager rendement zal opleveren. Een belangrijke dreiging voor de regio, die bekend staat als dé fruitregio van Nederland en waar de potentie ligt om juist de beste appels in Nederland te laten groeien en bloeien.

Doelstelling van het project:
Middels een haalbaarheidsstudie inzicht krijgen in appelrassen in 2019 in Regio Rivierenland, de rendementsverwachting van deze appelrassen voor komend decennium, het ideale appelareaal in Regio Rivierenland in 2025 en wat Fruitpact hierin kan betekenen.

Activiteiten:
Inzicht in huidige situatie per appelras/mutant: aantal ha, gemiddelde oogst kg/ha (va 2015), leeftijd aanplant (gemiddeld, 0-5 jaar, 5-10 jaar en > 10 jaar), gerealiseerde gemiddelde prijzen (va 2015), arbeidsbehoefte (uren) per ha, saldo (€) per ha (va 2015).
Berekening rendementsverwachtingen komend decennium doormiddel van scenario analyses (prijs, kwaliteit en kilogram).

Deelnemers:
Stuurgroep Fruitpact

Looptijd van het project:
Juni 2020 – September 2020

Terug