Droogtestress bij peren Deel 1

Project Locatie
Het vaststellen van normen voor de vochttoestand van de grond Provincie Gelderland

De klimaatveranderingen leiden waarschijnlijk tot een grilliger weerbeeld waardoor vaker drogere perioden voorkomen. Recentelijk is in Italiaans onderzoek bevestigd dat de vruchtgroei bij peer sterk afhankelijk is van het wateraanbod in de grond. Het realiseren van voldoende grote maat peer wordt als gevolg van de klimaatveranderingen moeilijker. Het is daarom van belang om aan te kunnen geven wanneer watergift nodig is om ongewenst maatverlies te voorkomen. Tegelijkertijd kan op basis van kennis efficiënter met een eventuele lagere beschikbare hoeveelheid water worden omgegaan.

Doelstelling van het project:

Het vaststellen van normen voor de vochttoestand van de grond (zuigspanning) om ongewenst maatverlies bij peer te voorkomen.

Activiteiten:

  • Fase 1: aanleg proefsysteem en planten, eerste (proef)metingen bij peer
  • Fase 2: Metingen gedurende drie jaar
  • Fase 3: evaluatie en communicatie

Deelnemers:

  • Wageningen University & Research (WUR)
  • Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO)
  • EZ
  • Individuele telers, afnemers en toeleveranciers

Beoogde looptijd van het project deel 1:
Januari 2018 – Januari 2020

Link naar artikelen:

Terug