Duurzame IPM-strategieën

Project Locatie
Extra impuls nieuwe Planet Proof plaag/ziekte bestrijding Provincie Gelderland

Vanuit de markt en maatschappij worden steeds meer eisen gesteld aan het duurzaam produceren van voedsel. In de fruitteeltsector spelen ondernemers hier op in onder andere door de inzet van natuurlijke vijanden, feromonen en beslis ondersteunende systemen. Tevens werken de ondernemers en sectororganisaties aan een duurzame sector via de Ambitie Plantgezondheid 2030 en door aan te haken bij Planet Proof. De NFO, Proeftuin Randwijk en de betrokken partners willen aan deze ontwikkeling een extra impuls geven door nieuwe plaag/ziekte bestrijding strategieën te bedenken volgens het principe van Integrated Pest Management (IPM). Met deze werkwijze wordt tevens bevorderd dat knelpunten bij de gewasbescherming worden opgelost.

Doelstellingen project:

 • Bevorderen duurzame fruitteelt door verdere ontwikkeling IPM strategieën.
 • Oplossen van gewasbeschermingsknelpunten voor ondernemers
 • Kennisverbreding IPM strategieën op fruitteeltbedrijven
 • Bevorderen van duurzaam imago van de fruitteeltsector.

Activiteiten:

 • Inventarisatie ziekten en plagen: Inventarisatie ziekten en plagen waarvoor IPM strategieën worden uitgewerkt door werkgroep bestaande uit NFO, ondernemers, advies en ketenorganisaties
 • Ontwikkelen nieuwe IPM strategieën: Per te ontwikkelen strategie wordt kenniskring gegroepeerd, bestaande uit adviespartij/WUR, fruitteeltondernemer en relevante toeleveranciers. Beleggen van demo/praktijkonderzoek op Randwijk en of praktijk locaties in Gelderland
 • Kennisdeling: communicatie over de resultaten

 

Deelnemers:

 • Nederlandse Fruittelers Organisatie
 • Wageningen University & Research
 • Fruitconsult
 • CAF

 

Looptijd:

Januari 2019 – Januari 2020

 

Links naar artikelen:

Terug