Gastvrij voor de bij

Project Locatie
Gastvrij voor de bij Provincie Gelderland

Fruittelers erkennen het belang van bijen voor de bestuiving van hun percelen. Fruittelers en bijen kunnen dan ook niet zonder elkaar. Boomgaarden zijn van nature gastvrij voor bijen maar niet alle fruittelers en fruitteeltadviseurs hebben voldoende kennis over (in het wild levende) bijen en hommels. Daarnaast hebben ook niet alle imkers voldoende kennis over de fruitteelt en de inrichting van boomgaarden. Naast kennisdeling en kennisontwikkeling hebben fruittelers (en de regio) de behoefte om aan consumenten en omwonenden te laten zien fruittelers goed zorgen voor bijen.

Doelstellingen project:

  • Bevorderen duurzame fruitteelt door middel van het verhogen van de biodiversiteit (bijen)
  • Bevorderen van duurzaam imago van de fruitteeltsector en de regio
  • Kennisverbreding over bijenvriendelijke maatregelen op fruitteeltbedrijven

Activiteiten:

  • Ontwikkeling en opstart: Planning fase 1, (feb 2019 – juni 2019), ontwikkelen workshops, themabijeenkomsten, promotiematerialen, bijvriendelijk inrichten van Proeftuin Randwijk, werven van projectpartners voor praktijkproeven
  • Uitrol en communicatie: Planning fase 2 (maart 2019 – dec 2019), uitrollen workshops en themabijeenkomsten, uitrollen en aanbieden van bijvriendelijke materialen en promotiematerialen, monitoren van de effecten van de maatregelen en kennis delen. Communicatie binnen en buiten de sector, onder andere via campagne ‘De Fruitigste’.
  • Evaluatie:Planning fase 3 (aug 2019 – dec 2019), Beknopte evaluatie van alle onderdelen ten behoeve van de deelnemers en het Fruitpact.

Deelnemers:

  • Partners Proeftuin Randwijk (Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Wageningen UR, Fruitconsult, CAF)
  • Nederlandse Bijen Vereniging (NBV)
  • Fruittelers

Looptijd:
Januari 2019 – Januari 2020

Links naar artikelen:

Terug