Innovatieve bladblaasmachine

Project Locatie
Inzicht krijgen in de werking van een innovatieve bladblaasmachine uit Italië Provincie Gelderland

De Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) heeft in opdracht van Fruitpact een inventarisatie uitgevoerd naar de effecten van het mechanisch verwijderen van blad van fruitbomen voor de oogst om de bloskleuring te verbeteren.

Doelstellingen project:
Inzicht krijgen in de werking van een innovatieve bladblaasmachine uit Italië onder Rivierlandse omstandigheden bij Nederlandse appel- en perenrassen.

Activiteiten:

  • Praktijktest: aanschaf machine, praktijktest bij M. Tijssen en vijf collega telers met diverse appelrassen op zes percelen, begeleiding door CAF en Fruitmasters
  • Communicatie: presentatie machine op Open Dag Proeftuin Randwijk, diverse veldbezoeken tijdens de praktijktests, evaluatie met deelnemende telers, diverse artikelen CAF over de resultaten van de praktijktests en het bewaren.

Deelnemers:

  • Fruitteeltbedrijf M. Tijssen te Altforst
  • CAF
  • Vier collega fruittelers uit Rivierenland/Gelderland
  • Fruitmasters

Looptijd van het project:
Januari 2018 – Januari 2020

Links naar artikelen:

Terug