Weerbaar telen

Project Locatie
Effect van verschillende aanvliegroutes op vruchtzetting en plantversterking bij conference Provincie Gelderland

Op jonge percelen peren is men vaak geneigd om zetting bevorderend te werken. Op oudere vruchtbare percelen is dit ook het geval wanneer stress situaties zich voordoen (nachtvorst) of wanneer men niet overtuigd is van voldoende goede bloemen welke een goede oogst kunnen voortbrengen. Via diverse aanvliegroutes kunnen we komen tot niet alleen zetting bevordering, maar vooral realisatie van constante productie met goede kwaliteit. Chemie, plantversterking, duurzame bodem en plantweerbaarheid staan centraal.

Doelstelling project:
Via meerjarig (3 jaar) praktijkonderzoek vaststellen wat het meerjarig effect is van verschillende aanvliegroutes op vruchtzetting en plantversterking bij conference.

Activiteiten:

  • Fase 1: Opstart project en uitzetten proef, uitvoering teeltseizoen 2017, tussenevaluatie en communicatie, eventueel bijstellen aanpak teeltseizoen 2018
  • Fase 2: Uitvoering teeltseizoen 2018, tussenevaluatie en communicatie, eventueel bijstellen aanpak teeltseizoen 2019
  • Fase 3: uitvoering teeltseizoen 2019, eindevaluatie en communicatie

Deelnemers:

  • Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF)
  • Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO)
  • Fruitteler in Haaften
  • Proeftuin Randwijk
  • Syngenta, Crop Solutions, Tradecorp en Vitens

Beoogde looptijd van het project:
April 2017 – Januari 2020

Links naar artikelen:

Terug