Zwartvruchtrot in de perenteelt

Project Locatie
Ontwikkelen van een strategie voor een geïntegreerde aanpak van zwartvruchtrot Provincie Gelderland

De perenteelt in Rivierenland is de laatste 10 jaar sterk toegenomen en is vaak de kurk waarop de fruitbedrijven economisch drijven. Eén van de grootste bedreigingen voor de perenteelt is de ziekte Zwartvruchtrot. Zwartvruchtrot is tot nu toe onvoorspelbaar en lastig te bestrijden. In dit project willen we met een werkgroep van ca. 10 fruittelers uit Gelderland/ Rivierenland een strategie voor een geïntegreerde aanpak van zwartvruchtrot ontwikkelen en toepassen in de praktijk. Eén van de fruitteeltbedrijven fungeert als demobedrijf waar de volledige geïntegreerde aanpak van zwartvruchtrot in al zijn facetten wordt getoetst.

Doelstelling project:
Het doel van het project is de ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak van zwartvruchtrot waarin minder en gerichter met chemische fungiciden wordt gespoten en meer gebruik wordt gemaakt van de niet-chemische maatregelen (o.a. sanitatie, groene middelen, infectiemodel RIMpro).

Activiteiten:

  • Seizoen 1 (2017/2018): opstart project, selectie demobedrijf, uitvoering teeltseizoen 2017, tussenevaluatie, zomerexcursie naar demobedrijf
  • Seizoen 2 (2018/2019): Uitvoering teeltseizoen 2018, eindevaluatie en communicatie

Deelnemers:

  • Fruitconsult
  • Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO)
  • Fruitteler in Rivierenland als demobedrijf
  • Werkgroep Gelderse Fruittelers
  • Hissink, Mark Trapman, diverse GWB-firma’s

Beoogde looptijd van het project:
April 2017 – Januari 2020

Links naar artikelen:

Terug