Spuitdriftvermindering door suzuki-fruitvlieggaas

Project Locatie
Bespuitingen met insecticiden tegen de suzuki-fruitvlieg teruggedrongen Provincie Gelderland

Door het gebruik van suzuki-fruitvlieggaas wordt het aantal benodigde bespuitingen met insecticiden tegen de suzuki-fruitvlieg teruggedrongen. Daarnaast verlaagt suzuki-fruitvlieggaas de emissie van gewasbeschermingsmiddelen die in het perceel worden toegepast naar buiten het perceel.

Oriënterende metingen in 2018 ondersteunen deze aanname. Nodig is dat bepaald wordt in welke mate en onder welke omstandigheden de spuitdrift voldoende teruggedrongen wordt.

Doelstelling van het project:

 • Vaststellen emissiereductie van suzuki-fruitvlieggaas
 • Vaststellen emissiereductie van suzuki-fruitvlieggaas gecombineerd met regenkappen
 • Vaststellen emissiereductie van suzuki-fruitvlieggaas gecombineerd met een spuittechniek die 95% spuitdriftreductie geeft
 • Vaststellen emissiereductie van suzuki-fruitvlieggaas gecombineerd met regenkappen gecombineerd met een spuittechniek die 95% spuitdriftreductie geeft
 • Verlaging inzet van gewasbeschermingsmiddelen

Activiteiten:

 • Fase 1 Meten: In het najaar van 2019 worden de emissiemetingen in een fruitboomgaard uitgevoerd.
 • Fase 2 Rapporteren: In het najaar van 2019 worden de emissiemetingen uitgewerkt en gerapporteerd.

Deelnemers:

 • Wageningen University & Research
 • Nederlandse Fruittelers Organisatie
 • Afzet/Handelsorganisaties
 • Toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen
 • Fruittelers

Looptijd van het project:
September 2019 – Januari 2020

Terug